Članci iz tematskog područja: Obvezno pravo

Naslov članka Informator Datum
Zaštita savjesnosti i pozornosti – načelo obveznog prava 6517 2018.
Konvalidacija ugovora koji nisu sklopljeni u zahtijevanoj pisanoj formi 6512 2018.
Reparacija pretrpljene i buduće neimovinske štete 6501 2017.
Preuzimanje duga 6501 2017.
Uputa ili asignacija 6497 2017.
Moral u načelima i pravilima obveznog prava 6491 2017.
Ogledni primjer ugovora o darovanju 6486 2017.
Ogledni primjer ugovora o doživotnom uzdržavanju 6476 2017.
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga 6467 2017.
Nepoštene ugovorne odredbe u ugovoru o kreditu 6462 2017.
Valutna klauzula – a o čemu će to Vrhovni sud Republike Hrvatske raspravljati i odlučivati u ponovljenom postupku?! 6458 2017.
Ugovor o komisiji 6443 2016.
Ugovor o punovlašću (punomoćstvu) 6442 2016.
Može li sudska odluka zamijeniti izmjenu ugovora koju odbija sklopiti jedna strana 6439 2016.
Ugovor o prodajnom nalogu 6438 2016.
Pozivanje dužnika na zastaru – prigovorom, tužbom i protutužbom 2. dio 6437 2016.
Pozivanje dužnika na zastaru – prigovorom, tužbom i protutužbom 6436 2016.
Obnova (novacija) prema Zakonu o obveznim odnosima 6432 2016.
Nemogućnost personalne zakonske subrogacije na posrednog oštećenika 6431 2016.
Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti i ponešto o tzv. slučaju »švicarski franak« 6424 2016.
Kvalifikacija mješovitih i menadžerskih ugovora 6421 2016.
Ugovorna kazna kod ugovora o građenju 6419 2016.
Stope zateznih kamata – pravna nesigurnost i nejednakost pravnih subjekata? 2. dio 6416 2016.
Stope zateznih kamata – pravna nesigurnost i nejednakost pravnih subjekata? 6415 2016.
Prekida li dužnikova smrt započetu zastaru tražbine 6396 2015.
O početku zastare tražbine naknade za učinjena ulaganja u poslovnu zgradu koja je predmet denacionalizacije 6383 2015.
Sporazumno disponiranje zastarom tražbine de lege ferenda 6381 2015.
Pravo na objavu ispravka – neimovinska šteta 2. dio 6366 2015.
Pravo na objavu ispravka – neimovinska šteta 6365 2015.
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima 6340 2014.

Stranice