Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža 6281 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 2. dio 6279 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 2. dio 6279 2014.
U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 6278 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 6276 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 6276 2014.
O naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6275 2014.
Institut godišnjeg odmora u općim i autonomnim izvorima radnog prava 2. dio 6275 2014.
Institut godišnjeg odmora u općim i autonomnim izvorima radnog prava 6272 2014.
Ocjena zakonitosti općih akata 6270 2014.
Onemogućavanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u posebnim upravnim postupcima 6268 2014.
Raspored i stavljanje na raspolaganje zatečenih i preuzetih državnih službenika nakon promjena djelokruga i ustroja državnih tijela 6268 2014.
Unifikacija europskog patenta i hrvatsko patentno pravo 2. dio 6266 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 2. dio 6263 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 6260 2014.
Preuzimanje neriješenih predmeta i arhivskog gradiva nakon promjena ustroja tijela državne uprave 6256 2014.
Još o naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6255 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 2. dio 6254 2014.
Spajanje regulatornih agencija za mrežne industrije 6253 2014.
Tri zablude o odnosu upravnog spora i upravnog postupka 6252 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 6249 2014.
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Nacrtu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 6248 2014.
Institut rada na izdvojenom mjestu ili rada na daljinu 6244 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 2. dio 6242 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 6239 2013.
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.

Stranice