Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Implementacija novog ZUP-a u pravni sustav Republike Hrvatske i nadzor nad njegovom primjenom 6155 2013.
Ozljeda na radu 6154 2013.
Ozljeda na radu 6154 2013.
Lokalni izbori u Republici Hrvatskoj 2. dio 6153 2013.
Pravo na dnevnicu za vrijeme službenog putovanja državnih i javnih službenika i namještenika te dužnosnika 2. dio 6152 2013.
O Međunarodnoj konferenciji o ZUP-u 6151 2013.
Pravo na dnevnicu za vrijeme službenog putovanja državnih i javnih službenika i namještenika te dužnosnika 6151 2013.
Najčešće pogreške tuženika u upravnom sporu 6149 2013.
Mogućnost očitovanja o pisanom iskazu svjedoka kao uvjet pravičnog suđenja 6147 2013.
Novi Zakon o sanaciji javnih ustanova 6142 2013.
Utvrđivanje činjenica vezanih uz postojanje procesnih pretpostavki za vođenje upravnog spora 6141 2013.
Sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj 6138 2013.
Sastav suda u upravnom sporu 6135 2012.
Sastav suda u upravnom sporu 6135 2012.
Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na dar za djecu i božićnicu u 2012. godini 6131 2012.
Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na dar za djecu i božićnicu u 2012. godini 6131 2012.
Kamo vodi »mini reforma« upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj 6131 2012.
Nova metodologija ocjenjivanja rada sudaca 6130 2012.
Naknada troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla 6126 2012.
Naknada troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla 6126 2012.
Prava državnih službenika 6125 2012.
Globalizacija i javna uprava u složenom uzorku međuovisnosti 6124 2012.
Izazovi i promjene ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 6120 2012.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 3. dio 6113 2012.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 3. dio 6113 2012.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 2.dio 6111 2012.
Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 2.dio 6111 2012.
Ponašanje državnih službenika prema Etičkom kodeksu državnih službenika 2. dio 6108 2012.
Izrada rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 6106 2012.
Inspekcijski nadzor kao dio poslova državne uprave 6104 2012.

Stranice