Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Preuzimanje neriješenih predmeta i arhivskog gradiva nakon promjena ustroja tijela državne uprave 6256 2014.
Još o naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6255 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 2. dio 6254 2014.
Spajanje regulatornih agencija za mrežne industrije 6253 2014.
Tri zablude o odnosu upravnog spora i upravnog postupka 6252 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 6249 2014.
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Nacrtu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 6248 2014.
Institut rada na izdvojenom mjestu ili rada na daljinu 6244 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 2. dio 6242 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 6239 2013.
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 6231 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 6231 2013.
Još o dokazima u upravnom sporu 6230 2013.
Prava na naknadu za oduzetu imovinu 6229 2013.
Dokazna sredstva u postupku pokrenutom zbog povrede službene dužnosti protiv državnih službenika 6227 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 2. dio 6221 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 2. dio 6221 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 6218 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 6218 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 2.dio 6216 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 2.dio 6216 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 2.dio 6216 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 6215 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 6215 2013.
Izbor člana upravnog vijeća javne ustanove u području visokog školstva iz redova zaposlenika 6215 2013.

Stranice