Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
»Stara devizna štednja« u Republici Hrvatskoj i nove odluke visokih sudova 6312 2014.
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja i Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza 6306 2014.
Stupanj razvijenosti civilnog društva u Republici Hrvatskoj 6294 2014.
O zakonskoj uskrati povećanja plaće na osnovi ostvarenih godina radnog staža prema Kolektivnom ugovoru 6294 2014.
Određivanje plaće državnim i javnim službenicima 6290 2014.
Još o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina 2. dio 6289 2014.
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika 6289 2014.
Još o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina 6288 2014.
Upravnopravna zaštita od postupanja u djelatnosti obrane od poplava 6287 2014.
O nezakonitoj praksi sastavljanja dopisa umjesto donošenja rješenja u upravnom postupku 6284 2014.
Još o naknadi za imovinu oduzetu stranim državljanima 6283 2014.
Prijedlozi vezani uz predstojeće izmjene uređenja takozvanog filtra za žalbu u upravnom sporu 6283 2014.
O pravomoćnosti i izvršnosti u upravnom postupku s osvrtom na pojam konačnosti 6282 2014.
Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža 6281 2014.
Direktiva 2006/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi s pružanjem javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga ili javnih komunikacijskih mreža 6281 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 2. dio 6279 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 2. dio 6279 2014.
U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 6278 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 6276 2014.
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 6276 2014.
Institut godišnjeg odmora u općim i autonomnim izvorima radnog prava 2. dio 6275 2014.
O naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6275 2014.
Institut godišnjeg odmora u općim i autonomnim izvorima radnog prava 6272 2014.
Ocjena zakonitosti općih akata 6270 2014.
Raspored i stavljanje na raspolaganje zatečenih i preuzetih državnih službenika nakon promjena djelokruga i ustroja državnih tijela 6268 2014.
Onemogućavanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u posebnim upravnim postupcima 6268 2014.
Unifikacija europskog patenta i hrvatsko patentno pravo 2. dio 6266 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 2. dio 6263 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 6260 2014.
Preuzimanje neriješenih predmeta i arhivskog gradiva nakon promjena ustroja tijela državne uprave 6256 2014.

Stranice