Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
O naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6275 2014.
Institut godišnjeg odmora u općim i autonomnim izvorima radnog prava 6272 2014.
Ocjena zakonitosti općih akata 6270 2014.
Onemogućavanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u posebnim upravnim postupcima 6268 2014.
Raspored i stavljanje na raspolaganje zatečenih i preuzetih državnih službenika nakon promjena djelokruga i ustroja državnih tijela 6268 2014.
Unifikacija europskog patenta i hrvatsko patentno pravo 2. dio 6266 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 2. dio 6263 2014.
Oduzimanje oružja u upravnom postupku kao temeljni razlog pokretanja upravnog spora, s osvrtom na sudsku praksu 6260 2014.
Preuzimanje neriješenih predmeta i arhivskog gradiva nakon promjena ustroja tijela državne uprave 6256 2014.
Još o naknadi za oduzetu imovinu stranim državljanima 6255 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 2. dio 6254 2014.
Spajanje regulatornih agencija za mrežne industrije 6253 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Tri zablude o odnosu upravnog spora i upravnog postupka 6252 2014.
Novine u pravnoj zaštiti krajnjih korisnika usluga elektroničkih komunikacija 6252 2014.
Izvršni postupak u upravnim stvarima 6249 2014.
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Nacrtu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 6248 2014.
Institut rada na izdvojenom mjestu ili rada na daljinu 6244 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 2. dio 6242 2014.
Pravo intelektualnog vlasništva 6239 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 2. dio 6232 2013.
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama 6232 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 6231 2013.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor 6231 2013.
Još o dokazima u upravnom sporu 6230 2013.
Prava na naknadu za oduzetu imovinu 6229 2013.
Dokazna sredstva u postupku pokrenutom zbog povrede službene dužnosti protiv državnih službenika 6227 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 2. dio 6221 2013.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj 2. dio 6221 2013.

Stranice