Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Dostava tužbe na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama u upravnom sporu 6364 2015.
Novela Zakona o upravnim sporovima iz prosinca 2014. jamči višu razinu zaštite subjektivnih prava u upravnom sporu 6358 2015.
Koncentracija dokaznog postupka u upravnom sporu 6357 2015.
Visina osnovice za obračun plaće državnim i javnim službenicima, sucima, pravosudnim dužnosnicima 6356 2015.
Još o odgodnom učinku tužbe u upravnom sporu 6352 2015.
Pravna priroda činjenice upisa u Registar udruga 6349 2015.
Pravo na naknadu i uvećanje plaće za rad blagdanom i neradnim danom državnih službenika i namještenika 6348 2015.
Izvršenje odluka upravnih sudova nakon druge Novele Zakona o upravnim sporovima 6347 2015.
Božićnica u 2014. u državnim i javnim službama te u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave 6341 2014.
Nove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima 6340 2014.
Jedinstveno upravno mjesto – de iure condendo 6335 2014.
Određena pitanja u svezi sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 2.dio 6326 2014.
Određena pitanja u svezi sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 2.dio 6326 2014.
Određena pitanja u svezi sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom 6324 2014.
Bitne odrednice Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina 6321 2014.
Postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku prema Zakonu o općem upravnom postupku 2. dio 6318 2014.
Postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku prema Zakonu o općem upravnom postupku 6316 2014.
Odgovor tuženika na tužbu u upravnom sporu 6314 2014.
»Stara devizna štednja« u Republici Hrvatskoj i nove odluke visokih sudova 6312 2014.
Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja i Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza 6306 2014.
O zakonskoj uskrati povećanja plaće na osnovi ostvarenih godina radnog staža prema Kolektivnom ugovoru 6294 2014.
Stupanj razvijenosti civilnog društva u Republici Hrvatskoj 6294 2014.
Određivanje plaće državnim i javnim službenicima 6290 2014.
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika 6289 2014.
Još o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina 2. dio 6289 2014.
Još o procjeni tržišne vrijednosti nekretnina 6288 2014.
Upravnopravna zaštita od postupanja u djelatnosti obrane od poplava 6287 2014.
O nezakonitoj praksi sastavljanja dopisa umjesto donošenja rješenja u upravnom postupku 6284 2014.
Prijedlozi vezani uz predstojeće izmjene uređenja takozvanog filtra za žalbu u upravnom sporu 6283 2014.
Još o naknadi za imovinu oduzetu stranim državljanima 6283 2014.

Stranice