Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Primjena Zakona o porezu na promet nekretnina 2. dio 6391 2015.
Odgovornost i postupci zbog povreda službene dužnosti 6390 2015.
Obnova upravnog spora 6388 2015.
Primjena Zakona o porezu na promet nekretnina 6387 2015.
Upravnosudsko rješavanje sukoba nadležnosti između javnopravnih tijela u upravnom postupku 6385 2015.
Državni stručni ispit 6382 2015.
Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 6381 2015.
Odgovor na žalbu podnesenu protiv prvostupanjske odluke u upravnom sporu 6379 2015.
Etika i sukob interesa u državnoj upravi 6376 2015.
Osnovica i razlika za isplatu jubilarne nagrade državnim i javnim službenicima i namještenicima 6375 2015.
Godišnji odmori prema Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike 6372 2015.
Pravni okvir Europske unije koji se odnosi na inspekcije u području zaštite prirode 6368 2015.
Pravni lijekovi u objektivnom upravnom sporu 6368 2015.
Pravni okvir Europske unije koji se odnosi na inspekcije u području zaštite prirode 6368 2015.
Pravni lijekovi u objektivnom upravnom sporu 6368 2015.
Uračunavanje određenog staža u radni staž državnih službenika i namještenika 6367 2015.
Utvrđivanje stručno-medicinskih činjenica u socijalnim stvarima u upravnom sporu 6366 2015.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji 6366 2015.
Statusne promjene udruga 6365 2015.
Dostava tužbe na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama u upravnom sporu 6364 2015.
Novela Zakona o upravnim sporovima iz prosinca 2014. jamči višu razinu zaštite subjektivnih prava u upravnom sporu 6358 2015.
Koncentracija dokaznog postupka u upravnom sporu 6357 2015.
Visina osnovice za obračun plaće državnim i javnim službenicima, sucima, pravosudnim dužnosnicima 6356 2015.
Još o odgodnom učinku tužbe u upravnom sporu 6352 2015.
Pravna priroda činjenice upisa u Registar udruga 6349 2015.
Pravo na naknadu i uvećanje plaće za rad blagdanom i neradnim danom državnih službenika i namještenika 6348 2015.
Izvršenje odluka upravnih sudova nakon druge Novele Zakona o upravnim sporovima 6347 2015.
Božićnica u 2014. u državnim i javnim službama te u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave 6341 2014.
Nove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima 6340 2014.
Jedinstveno upravno mjesto – de iure condendo 6335 2014.

Stranice