Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke u upravnom sporu 6519 2018.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora 6511 2018.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora 6511 2018.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora 6511 2018.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora 6511 2018.
Propuštanje roka za žalbu pri sastavljanju dopisa umjesto rješenja u upravnom postupku 6510 2018.
Primjena Zakona o općem upravnom postupku 6499 2017.
O primjeni načela materijalne istine u upravnom postupku 6494 2017.
Primjer rješenja o odbacivanju zahtjeva za izmjenu zahtjeva (članak 45. ZUP-a) 6487 2017.
Proširenje kasacijskih ovlasti drugostupanjskog suda u upravnom sporu – mogući model 6487 2017.
Zaključak o izuzeću službene osobe u upravnom postupku 6478 2017.
Tko kontrolira hrvatske regulatorne agencije ? 6477 2017.
Prinosi raspravi o decentralizaciji i teritorijalnom ustroju unitarne države 3. dio 6472 2017.
Vještačenje u upravnom sporu 6471 2017.
Poduzimanje radnji za tuženika u upravnim sporovima 6470 2017.
Prinosi raspravi o decentralizaciji i teritorijalnom ustroju unitarne države 2. dio 6470 2017.
Prinosi raspravi o decentralizaciji i teritorijalnom ustroju unitarne države 6469 2017.
Pravo na godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2017. 2. dio 6469 2017.
Pravo na godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2017. 6468 2017.
Usporedba propisanih standarda samostalnosti i neovisnosti sudaca i službenih osoba javnopravnih tijela 6467 2017.
Regulatorni okvir inspekcijskog nadzora 6465 2017.
Novo reguliranje troškova upravnog spora 6464 2017.
Zainteresirana osoba – primjena ZUS-a 6463 2017.
O primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti u upravnom postupku 6461 2017.
Izvršni postupak – sklapanje nagodbe 6460 2017.
Javni interes u hrvatskom upravnom postupovnom pravu 6458 2017.
Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka 6457 2017.
Rast osnovice za obračun plaće državnim i javnim službenicima u 2017. 6454 2017.
Primjena Zakona o općem upravnom postupku 6449 2016.
Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava« 6448 2016.

Stranice