Članci iz tematskog područja: Upravno pravo

Naslov članka Informator Datum
Usporedba propisanih standarda samostalnosti i neovisnosti sudaca i službenih osoba javnopravnih tijela 6467 2017.
Regulatorni okvir inspekcijskog nadzora 6465 2017.
Novo reguliranje troškova upravnog spora 6464 2017.
Zainteresirana osoba – primjena ZUS-a 6463 2017.
O primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti u upravnom postupku 6461 2017.
Izvršni postupak – sklapanje nagodbe 6460 2017.
Javni interes u hrvatskom upravnom postupovnom pravu 6458 2017.
Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka 6457 2017.
Rast osnovice za obračun plaće državnim i javnim službenicima u 2017. 6454 2017.
Primjena Zakona o općem upravnom postupku 6449 2016.
Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava« 6448 2016.
Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite 6447 2016.
»Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava« 6446 2016.
Objava ispravka nakladniku 6445 2016.
Stalni boravak stranaca u sudskoj praksi 6445 2016.
Još o ukidanju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima 6444 2016.
Paralelnost (usporednost) disciplinske prekršajne ili kaznene odgovornosti policijskih službenika 6443 2016.
Ukidanje članka 79. Zakona o upravnim sporovima (s odgodnim učinkom) 6442 2016.
Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj 6441 2016.
Pitanja i odgovori u svezi s primjenom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 6439 2016.
Raspolaganje nekretninama jedinice lokalne samouprave u korist vjerske zajednice 6438 2016.
Primjena članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2. dio 6437 2016.
Primjena članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2. dio 6437 2016.
Primjena članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 6436 2016.
Primjena članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 6436 2016.
Neplaćeni i plaćeni dopust državnih službenika i namještenika 6434 2016.
Upravno pravo: temelj i odraz demokratske države 6433 2016.
Sudska nagodba u upravnom sporu 6432 2016.
Produživanje važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike 6431 2016.
Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Nekretnine 2016.«, od 5. srpnja 2016. 6430 2016.

Stranice