Članci iz tematskog područja: Porezi

Naslov članka Informator Datum
Novosti u sustavu PDV-a u 2018. godini 6505 2018.
Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak 6505 2018.
Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak 6505 2018.
Zajednički dohodak i elektroničko podnošenje Obrasca DOH-Z za 2017. 6504 2018.
Mišljenja Središnjeg ureda 6504 2018.
Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila 6502 2018.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2017. 6502 2018.
Porez na kuće za odmor u 2018. 6499 2017.
Mišljenja Središnjeg ureda 6498 2017.
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada 6497 2017.
Zahtjev za otpis dospjelog poreznog duga u cijelosti 6495 2017.
Mišljenja središnjeg ureda 6493 2017.
Isplate primitaka fizičkim osobama 6491 2017.
Treba li se radovati odustajanju od poreza na nekretnine? 6490 2017.
Povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji 6489 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Pravna (Ne)Izvjesnost poreza na nekretnine 6484 2017.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu 6482 2017.
Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru 6481 2017.
Borba protiv PDV prijevara u trgovini između država članica Europske unije 6477 2017.
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. godini 6475 2017.
Obveze poslodavaca iz primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi 6471 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 6469 2017.
Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 6469 2017.
Učinci porezne reforme 6468 2017.

Stranice