Članci iz tematskog područja: Porezi

Naslov članka Informator Datum
Postupak povrata PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica EU 6462 2017.
O oporezivanju prometa nekretnina u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6462 2017.
Obračun obveza pri isplati drugog dohotka 6460 2017.
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu 6458 2017.
Neisplata plaće i naknadna isplata plaće Obrazac JOPPD 6457 2017.
Dokazivanje u poreznom postupku 2. dio 6457 2017.
Dokazivanje u poreznom postupku 6454 2017.
Konačna porezna obveza za 2016. obveznika paušalnog oporezivanja 6453 2017.
Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2017. godinu 6452 2017.
Opći porezni zakon kao dio porezne reforme 6449 2016.
Opći porezni zakon kao dio porezne reforme 6449 2016.
Porezna reforma 6448 2016.
Nepovezane uplate 6447 2016.
Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada 6446 2016.
Pravna (ne)sigurnost u poreznom postupku 6445 2016.
Obračun plaće prema iskazanim podatcima na poreznoj kartici 6444 2016.
Oporezivanje dohotka djelatnosti slobodnih zanimanja 6443 2016.
Stipendije u sustavu poreza na dohodak 6442 2016.
Stipendije u sustavu poreza na dohodak 6442 2016.
Računovodstveni i porezni aspekt prodaje faktoringa 6440 2016.
Dvojbe o primjeni materijalnih poreznih propisa u upravnim stvarima oporezivanja prometa nekretnina u slučaju njihove izmjene 2. dio 6439 2016.
Prava obveznika poreza na dodanu vrijednost 6439 2016.
Dvojbe o primjeni materijalnih poreznih propisa u upravnim stvarima oporezivanja prometa nekretnina u slučaju njihove izmjene 6438 2016.
Oporezivanje dohotka i naknada izaslanih radnika u inozemstvo 6436 2016.
Oporezivanje dohotka i naknada izaslanih radnika u inozemstvo 6436 2016.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila u 2016. 6435 2016.
Školske i predškolske ustanove u sustavu PDV-a 6427 2016.
Izmjene i dopune poreznih propisa 6426 2016.
Obveze iz primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak 6424 2016.
Problematika definicije neporeznih nameta 6422 2016.

Stranice