Članci iz tematskog područja: Porezi

Naslov članka Informator Datum
Porezni tretman isplata članovima uprave 2. dio 6517 2018.
Porezni tretman isplata članovima uprave 1. dio 6515 2018.
Oporezivanje stjecanja nekretnina na temelju nasljeđivanja, darovanja, doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja 6512 2018.
Mišljenja Središnjeg ureda 6507 2018.
Novosti u sustavu PDV-a u 2018. godini 6505 2018.
Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak 6505 2018.
Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak 6505 2018.
Zajednički dohodak i elektroničko podnošenje Obrasca DOH-Z za 2017. 6504 2018.
Mišljenja Središnjeg ureda 6504 2018.
Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila 6502 2018.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i podnošenje godišnjeg izvješća za 2017. 6502 2018.
Porez na kuće za odmor u 2018. 6499 2017.
Mišljenja Središnjeg ureda 6498 2017.
Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada 6497 2017.
Zahtjev za otpis dospjelog poreznog duga u cijelosti 6495 2017.
Mišljenja središnjeg ureda 6493 2017.
Isplate primitaka fizičkim osobama 6491 2017.
Treba li se radovati odustajanju od poreza na nekretnine? 6490 2017.
Povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji 6489 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Pravna (Ne)Izvjesnost poreza na nekretnine 6484 2017.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu 6482 2017.
Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru 6481 2017.
Borba protiv PDV prijevara u trgovini između država članica Europske unije 6477 2017.
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. godini 6475 2017.
Obveze poslodavaca iz primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi 6471 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 2. dio 6470 2017.

Stranice