Članci iz tematskog područja: Porezi

Naslov članka Informator Datum
Isplate primitaka fizičkim osobama 6491 2017.
Treba li se radovati odustajanju od poreza na nekretnine? 6490 2017.
Povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji 6489 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka 6484 2017.
Pravna (Ne)Izvjesnost poreza na nekretnine 6484 2017.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu 6482 2017.
Povrat u prijašnje stanje u poreznom nadzoru 6481 2017.
Borba protiv PDV prijevara u trgovini između država članica Europske unije 6477 2017.
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. godini 6475 2017.
Obveze poslodavaca iz primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi 6471 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 2. dio 6470 2017.
Značajke novog (cjelovitog) Pravilnika o porezu na dohodak 6469 2017.
Porez na promet nekretnina pri razvrgnuću suvlasništva nekretnine 6469 2017.
Učinci porezne reforme 6468 2017.
Neoporezivi primitci po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba u neprofitnim organizacijma 6468 2017.
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona 6467 2017.
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona 6467 2017.
Očevid u poreznom nadzoru 6466 2017.
Raspodjela osobnog odbitka prema isplatiteljima ako se ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dvaju ili više poslodavaca 6465 2017.
Zastara prema novom Općem poreznom zakonu 6464 2017.
Postupak povrata PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica EU 6462 2017.
O oporezivanju prometa nekretnina u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske 6462 2017.
Obračun obveza pri isplati drugog dohotka 6460 2017.
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu 6458 2017.
Neisplata plaće i naknadna isplata plaće Obrazac JOPPD 6457 2017.
Dokazivanje u poreznom postupku 2. dio 6457 2017.

Stranice