Pretraživanje članaka

Naslov članka Informator Datum
Ugovor o javnoj nabavi 6467 2017.
Ostvarivanje prava na mirovinu primjenom Uredbe EU 883/2004 6467 2017.
Usporedba propisanih standarda samostalnosti i neovisnosti sudaca i službenih osoba javnopravnih tijela 6467 2017.
O mogućnosti postupanja pročelnika upravnog tijela umjesto komunalnog redara 6467 2017.
Sudska praksa 6467 2017.
Traditio Iuridica (438) 6467 2017.
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona 6467 2017.
Presuda zbog ogluhe – zakonsko uređenje i neka pitanja iz prakse 6467 2017.
Novi propisi 6467 2017.
VI-MI 6467 2017.
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga 6467 2017.
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona 6467 2017.
Neplaćeni dopust 6467 2017.
Sudska praksa 6466 2017.
Traditio Iuridica (437) 6466 2017.
O ulozi sudova i sudovanju u insolvencijskim postupcima 6466 2017.
Utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa 6466 2017.
VI-MI 6466 2017.
O izborima i načinu obnašanja dužnosti izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 6466 2017.
O ulozi sudova i sudovanju u insolvencijskim postupcima 6466 2017.
O ustavnosti Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku 6466 2017.
Novi propisi 6466 2017.
Očevid u poreznom nadzoru 6466 2017.
Regulatorni okvir inspekcijskog nadzora 6465 2017.
Sudsa praksa 6465 2017.
Održan okrugli stol »Mediji i pravosuđe« 6465 2017.
Izjava predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića povodom donošenja deklaracije o takozvanom zajedničkom jeziku 6465 2017.
Osnivanje prava služnosti puta i nužnog prolaza u sudskoj praksi 6465 2017.
O mogućnosti financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz sudjelovanje privatnih osoba 6465 2017.
VI-MI 6465 2017.

Stranice