Sudska praksa - Obvezno pravo

Prestanak ugovora o ortaštvu

Sentenca odluke: 
Kad je ugovor o ortaštvu sklopljen na vrijeme »dok radi ugostiteljska radnja«, nije izrijekom određeno vrijeme trajanja ugovora, u kojem slučaju strankama pripada pravo na jednostrani raskid ugovora, osim ako se to učini lukavstvom ili u nevrijeme
ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, BR. Rev-1064/2006-2 OD 13. PROSINCA 2006.

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5643 od 05. travnja 2008.