Sudska praksa - Prekršajno pravo

Prekršajno pravo – Lokacijska dozvola

Sentenca odluke: 
Iako za gradnju pomoćne građevine površine do 50 m² građevna dozvola nije potrebna, investitor takve gradnje mora imati lokacijsku dozvolu
Odluka Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske br. G-4531/01 od 17. 7. 2001.
U razlozima žalbe okrivljeni ističe kako za garažu površine do 50 m², prema članku 56. stavak 1. točke 1. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 52/99 i 75/99) nije potrebna građevna dozvola, pa da je za izgradnju odnosnog objekta nezakonito proglašen krivim za učin prekršaja iz članka 103. stavak 1. točke 7. i stavak 3. istog Zakona. Prema stajalištu ovog suda, iznesena je tvrdnja doduše točna, ali okrivljenik nije kažnjen za gradnju garaže bez izdane građevne dozvole, nego zato što nije ishodio lokacijsku dozvolu. Što se tiče lokacijske dozvole, treba naglasiti da se u smislu članka 34. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94, 68/98 i 61/00) svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, dok prema članku 40. istog Zakona, lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, ako se u tom roku podnese zahtjev za izdavanje građevne dozvole ili se započne s radovima, za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola. Osim toga, gradnja garaže u konkretnom slučaju ne ulazi u zahvate, za čiju legalizaciju nije potrebna lokacijska dozvola, a što proizlazi iz članka 2. Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (Nar. nov., br. 98/99). Prema tome, za gradnju pomoćne građevine do 50 m² nije potrebna građevna dozvola, ali u svezi s navedenim odredbama, investitor takvog objekta mora imati lokacijsku dozvolu.

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5137 - od 31. svibnja 2003.