Ustavno pravo

Pravo na besplatnu pravnu pomoć u hrvatskom pravnom sustavu 2. dio

U Informatoru, u broju 6037 od 14. siječnja 2012., pisali smo o noveli Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 62/08, 44/11 - Odluka USRH i 81/11), odnosno o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov, br. 81/11), koji je stupio na snagu 15. srpnja 2011. U prvom nastavku pisali smo o reguliranju prava na besplatnu pravnu pomoć temeljem Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr. 76/10 i 85/10 - proč. tekst), Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Nar. nov. - MU, br. 18/97, 6/99 - proč. tekst, 8/99 - ispr., 14/02, 6/99 i 2/10), te o uvjetima i pretpostavkama na temelju zakonskih izmjena.
U ovom broju donosimo nastavak teme pišući o vrstama i opsegu pravne pomoći i korisnicima besplatne pravne pomoći i postupku za ostvarenje tog prava i drugim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Autorica: Adrijana Lisičin, udska savjetnica na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

Uredila: Davorka Foretić, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 6054 - od 14. ožujka 2012. na stranici 8.