Intelektualno i industrijsko vlasništvo

PRAVNA ZAŠTITA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Autor u članku analizira pojam industrijskog dizajna, njegovu pravnu zaštitu, uvjete zaštite i razloge za odbijanje te zaštite. Posebice se osvrće na pitanja registracije, opsega zaštite te na isključiva prava i trajanje industrijskog dizajna. Međunarodna pravna zaštita te licencije
i prijenos prava, prestanak i ništavost industrijskog dizajna te autorskopravna i sudska zaštita, također se razmatraju u ovom članku.

Uredio: Dubravko Abramović, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5410 - od 11. siječnja 2006. na stranici 10.