Sudska praksa - Ovršni postupak

Ovršni postupak - vjerodostojna isprava

Sentenca odluke: 
Vjerodostojna isprava podobna je za izdavanje rješenja o ovrsi ako je prijepis te isprave ovjerilo ovlašteno tijelo pravne osobe. Međutim, vjerodostojna isprava priložena prijedlogu za ovrhu mora biti opskrbljena izvornom ovjerom ovlaštenog tijela pravne osobe, a ne preslikom ovjere
ODLUKA VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, BR. Pž-3344/06 OD 13. STUDENOGA 2006. (TS Zagreb Ovrv-142/06 od 28. veljače 2006.)

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5725 od 17. siječnja 2009.