Sudska praksa - Radno pravo

Otkaz ugovora o radu – Odredba o otpremnini

Sentenca odluke: 
Odluka o otkazu ugovora o radu nije nezakonita zbog toga što u odluci nije određena otpremnina
Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Rev–1368/01 od 23. 10. 2001.
Rješenje o prestanku ugovora o radu ne čini nezakonitim ni to što u tom rješenju nije određena otpremnina, jer pravo na otpremnine tužiteljici pripada na temelju Zakona (čl. 118. Zakona o radu – Nar. nov., br. 38/95, 54/95 i 17/01). Inače, nije bilo zapreke da tužiteljica ostvari svoja prava iz radnog odnosa na naknadu plaće za vrijeme otkaznog roka koji joj prema Zakonu pripada, kao i isplatu otpremnine, nakon što je utvrđeno da je otkaz ugovora o radu zakonit. (I. G.)

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5131 - od 10. svibnja 2003.