Sudska praksa - Osiguranje imovine i osoba

Odgovornost za štetu od neosiguranog vozila

Sentenca odluke: 
Za štetu uzrokovanu na teritoriju Republike Hrvatske neosiguranim vojnim vozilom inozemne registracije postoji odgovornost domaćeg osiguratelja
Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Rev-814/99 od 10. 10. 2002.
Predmet spora u ovoj parnici predstavlja zahtjev za naknadu štete, koju je tužitelj pretrpio oštećenjem svog osobnog vozila, koje je oštećeno u prometnoj nezgodi koja se dogodila dana 21. 9. 1992. godine u Z. isključivom krivnjom vozača osobnog vozila čiji je imatelj bilo Hrvatsko vijeće obrane. Jedino prijeporno materijalno-pravno pitanje tiče se pasivne legitimacije, s obzirom na prigovor tuženika da vozilo štetnika koje je nosilo reg. oznako HVO-a predstavlja vojno vozilo druge države i da kao takvo ne podliježe obvezi osiguranja, pa da stoga ne postoji tuženikova obveza naknade štete tužitelju. Suprotno revizijskim navodima, to pitanje sud je pravilno ocijenio kada je zaključio da se vozilo štetnika treba tretirati kao inozemno neosigurano vozilo i da stoga za predmetnu štetu odgovora tuženik, sukladno odredbama u odnosno vrijeme važečeg Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba (Nar. nov., br. 53/91). Okolnost koja se ističe u reviziji da je vozilo, koje je prouzročilo štetu, bilo na korištenju vojske druge države, nije od značaja, jer sukladno odredbi iz čl. 85. rečenog Zakona odredbe toga Zakona o obveznim osiguranjima ne odnose se na Hrvatsku vojsku, iz čega slijedi da je sukladno odredbi iz čl. 102. st. 1. navedenog Zakona, vozač osobnog vozila čiji imatelj nije bila Hrvatska vojska, pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske morao imati važeću međunarodnu ispravu o osiguranju auto-odgovornosti, koja važi za teritorij Republike Hrvatske ili neki drugi dokaz o postojanju tog osiguranja. (I. G.)

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5222 - od 24. ožujka 2004.