VI pitate - MI odgovaramo - Nasljedno pravo

Nasljednička izjava

Sentenca odgovora: 
Izjava o odricanju od nasljedstva neopoziva je, ali se ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu
Nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađena je imovina ostavitelja koja nije bila predmet ostavinskog postupka, niti je obuhvaćena tim rješenjem o nasljeđivanju. Jedan od nasljednika odrekao se u tom ostavinskom postupku nasljedstva. Može li sada izmijeniti tu izjavu i tražiti nasljedstvo na naknadno pronađenoj imovini? Pita: S. N., Zagreb
Prema odredbi članka 136. stavka 1. Zakona o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 52/71, 47/78 i 56/00 – u nastavku teksta: ZN), nasljednik se može, izjavom sudu, odreći nasljedstva do svršetka ostavinske rasprave. Izjava o odricanju nasljedstva ne može se opozvati. Nasljednik koji je dao izjavu može tražiti poništenje izjave ako je ona izazvana prisilom ili prijetnjom, ili je dana zbog prijevare ili u zabludi. Postojanje, odnosno nepostojanje prijevare ili zablude kao pretpostavke za poništenje nasljedničke izjave, prosuđuje se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima. O naknadno pronađenoj imovini prosuđuje se prema članku 232. ZN-a. Naime, ako se nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe imovina za koju se u vrijeme donošenja rješenja nije znalo da pripada ostavini, sud neće ponovno raspravljati ostavinu, već će tu imovinu novim rješenjem rasporediti na temelju prije donesenog rješenja o nasljeđivanju. Takvom, naknadno pronađenom imovinom, smatra se sva ona ostavinska imovina koja nije bila obuhvaćena pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, bez obzira na to je li se za vrijeme vođenja ostavinske rasprave znalo da ona postoji i da je dio ostavine. Takvo je raspoređivanje naknadno pronađene imovine pravilo. Sudska praksa kolebala se u odgovoru na pitanje odnosi li se izjava o odricanju od nasljedstva i na naknadno pronađenu imovinu. Prevladalo je stajalište prema kojem se izjava o odricanju od nasljedstva ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu. Na tako ustaljenoj sudskoj praksi zasniva se i odredba članka 133. Nacrta konačnog prijedloga Zakona o nasljeđivanju, prema kojoj se odricanje od nasljedstva ne odnosi na naknado pronađenu imovinu. (20–1, B.B./T.N., 17. 2. 2003.)

VI-MI u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5108 - od 19. veljače 2003.