Mirovinsko osiguranje

Mirovinska prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Sustavna zaštita hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz mirovinska prava započela je 1994. godine donošenjem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (Nar. nov., br. 2/94, 52/94 i 36/95) koji je bio na snazi do kraja 1996. godine. Počevši od 1. 1. 1997. stupio je na snagu novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 108/96 i 23/01). Tim su Zakonom detaljnije razrađena pojedina prava, a kao novost uvedena je revizija svih dotadašnjih ocjena invalidnosti, kao i obvezna revizija ocjena invalidnosti koja će se donositi prema novom zakonu, a na temelju kojih se stječe pravo na invalidsku mirovinu ili pravo na profesionalnu rehabilitaciju.

Autorica: Božidar Gulin dipl. iur.

Uredio: Dubravko Abramović, dipl. iur.

Članak u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 4998 - 4999 od 30. siječnja 2002. na stranici 7.