Kontakti

Novi informator d.o.o.
Kneza Mislava 7/I
10000 Zagreb

Telefon: 01/4555-454
Telefaks: 01/4612-553
E-mail: info@novi-informator.net

Direktorica: Marina Šurbek, dipl. ing.
Telefon: 01/4555-477 

Glavna urednica: Slavica Banić, dipl. iur.
Telefon: 01/4555-454
E-mail: slavica.banic@novi-informator.net
E-mail: urednistvo@novi-informator.net

Pretplata i prodaja:

Voditeljica: Snježana Vlaović, oec.
Telefon: 01/4555-454
Telefaks: 01/4612-553
E-mail: pretplata@novi-informator.net 

Uredništvo

(stručni savjeti za pretplatnike od 9 do15 sati)

  • Biljana Barjaktar, dipl. iur., urednica – savjetnica za vlasničkopravne odnose i radno pravo
    Telefon: 01/4612-551; Telefon: 01/4612-539
  • Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, urednik – računovodstveno porezni savjetnik
    Telefon: 01/4095-026
  • Jerko Slovinić, dipl. iur., urednik – savjetnik za trgovačko, obvezno, stečajno i radno pravo
    Telefon: 01/4095-023