Pravo društava

  • Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)
  • Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.
Cijena kompleta: 
220.00kn
220.50kn