Lokalna samouprava

  • Sustav financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (2005.)
  • Gradnja i spomenička renta (2005.)
Cijena kompleta: 
440.00kn
304.50kn