Kamate

  • Ugovorne i zatezne kamate (2005.)
  • Ugovorne i zatezne kamate - uzroci zaračunavanja većih kamata s primjerima za povrat (2005.)
Cijena kompleta: 
250.00kn
200.00kn