Sudska praksa - Zemljišne knjige

Katastar – potvrđivanje geodetskog elaborata

Sentenca odluke: 
Protiv rješenja područnog ureda Državne geodetske uprave o odbijanju potvrđivanja geodetskog elaborata može se izjaviti žalba Državnoj geodetskoj upravi - Središnjem uredu
ODLUKA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, BR. Us-10330/2005 OD 13. TRAVNJA 2006.

Odluku suda u cijelosti možete pročitati u tiskanom izdanju Informatora, broj 5752 od 22. travnja 2009.