Zemljišne knjige i odgoda povjerenja

• Aktualnosti u pravnom režimu nekretnina
• Novi propisi
• Javno-privatno partnerstvo

Opseg: 
350 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
03870001
Cijena: 
336,00 kn

Predgovor

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) u 2006. godini dva je puta noveliran. U Narodnim novinama broj 98/06 objavljene su Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno-privatnog partnerstva. Nadalje, donesen je Zakon o leasingu (Nar. nov., br. 135/06) i novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Nar. nov., br. 16/07). U većoj ili manjoj mjeri tim se propisima interveniralo u područje pravnog režima nekretnina. U zasebnim radovima je prikaz najvažnijih novina, propisanih tim propisima. Tako se u radu «Odgoda povjerenja u zemljišne knjige i pravni učinci odgode» razmatraju doseg i pravni učinci novelirane odredbe čl. 388. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te posljedice i pravni učinci isteka roka za izvanknjižne nositelje stvarnih prava u kojem je činjenično bila otklonjena primjena načela zaštite povjerenja u potpunost i istinitost zemljišne knjige. U radu «Stranci kao stjecatelji vlasništva nekretnina» je temeljit i sustavan prikaz režima kojem su podvrgnute strane osobe kod stjecanja prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uključujući i stjecanje prema nekim međunarodnim sporazumima. Pitanje značenja i učinaka potvrde nadležnog tijela da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoknjižnoj čestici samostalna uporabna cjelina, obrađeno je u radu « Uspostava etažnog vlasništva - potvrda o posebnim dijelovima nekretnine (postupak, nadležnost, problemi u praksi)». Model javno-privatnog partnerstva kroz pravo građenja na nekretninama u vlasništvu ustanova, prikazan je u radu ((Nekretnine u vlasništvu ustanova i pravo građenja (model javno-privatnog partnerstva)». U radu je posebno razmotren i institut prava građenja kad se osniva na nekretninama u vlasništvu ustanova. Ugovor o leasingu i, u njegovu sklopu, ugovor o leasingu nekretnina, koji su donošenjem Zakona o leasingu postali imenovani ugovori, razmotreni su u radu «Leasing nekretnina», pri čemu je težište na razmatranju prava i obveza subjekata leasinga. U radu «Parcelacijski i drugi geodetski elaborati i njihova provedba u katastru i zemljišnoj knjizi» prikazuju se osnovne odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koje se odnose na uspostavu povjerenja u zemljišne knjige, s naglaskom na ulogu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata u uspostavi tog povjerenja. Jedno od pitanja koje je ostalo neriješeno i nakon recentnih intervencija u područje pravnog režima nekretnina je pitanje vlasništva «turistickog zemljišta». U radu «Vlasništvo turističkog zemljišta» razmatra se sadašnji vlasničkopravni status tih nekretnina te se de lege ferenda daju prijedlozi za otklanjanje očiglednih problema vezanih uz te nekretnine.

Autori: mr. sc. Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Mladen Žuvela dipl. iur., sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini; dr. sc. Desa Sarvan, viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije; dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; mr. sc. Jasna Brežanski, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske