Zakon o zemljišnim knjigama - Konačni prijedlog Novele iz 2013.

  • Novine u propisima
  • Primjeri iz prakse
  • Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
  • Zakon o sudovima (Nar. nov. br., 28/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
240 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05280001
Cijena: 
270,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, predmet je rasprava 8. sjednice Hrvatskog sabora koja se održava upravo od 10. do 26. travnja 2013. Ta Novela Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013., temeljna je tema ovoga priručnika, u kojem su obrađeni određeni instituti zemljišnoknjižnog postupka koje regulira jedan od najvažnijih zakona, Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10 - Odluka USRH). Tom se Novelom Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. uređuju brojna važna pitanja koja su se pokazala spornima u zemljišnoknjižnom postupku, te su uvedeni i određeni novi instituti u to područje zemljišnoknjižnog prava.

Tako se prva tema u ovom priručniku odnosi na pregled važnih instituta koje uređuje ta Novela Zakona iz 2013., a njezin cilj donošenja je ubrzanje i pojednostavnjenje postupka u području zemljišnih knjiga, uvođenje novih instituta te osnivanje Visokog zemljišnoknjižnog suda. Drugi rad odnosi se na novine u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga prema Noveli Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013., te ukazuje i na određene dvojbe koje bi se mogle pojaviti u primjeni tih odredaba Novele. Tema trećeg rada je materija uređenja zabilježbi u Noveli Zakona o zemljišnim knjigama. U radu su razmatrane i pojedine vrste zabilježbi predviđene tom Novelom iz 2013. Isto tako obrađen je institut tužbe, odnosno vrste tužbi i pravni učinci, prema Zakonu o zemljišnim knjigama. Osobito se obraća pozornost na odredbe Novele iz 2013. kojima se uređuje osnivanje i nadležnost Visokog zemljišnoknjižnog suda. U priručniku se kao zasebna tema obrađuju i odredbe Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. koje se odnose na katastarske podatke i rad Državne geodetske uprave te se iznose i određeni prijedlozi Konačnim prijedlogom Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. predložene su i velike izmjene u institutu dostave pismena u zemljišnoknjižnom postupku.

Tako se u temi o novinama u dostavi pismena ističe da dostava sudske odluke u tom postupku nema iste pravne posljedice, kao u ostalim sudskim postupcima, pa se glede pitanja dostave ukazuje da je Novelom iz 2013. isključena primjena Zakona o parničnom postupku kao supsidijarnog postupka. U ovom radu se piše i o uređenju pravnih lijekova Šeseta tema ovog priručnika odnosi se na novine u pojedinačnom ispravnom postupku, te se iznose očekivanja da će taj postupak nakon njegova uređenja u Noveli iz 2013. primjenjivati i oni sudovi koji ga uporno odbijaju provoditi. U radu se iznosi i mišljenje da je određena postupanja nužno podrobnije propisati Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima.

Sve teme u priručniku ukazuju na važnost i značenje uređenja sustava zemljišnih knjiga u Republici Hrvatskoj i ove Novele Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013., koja će reformom tog sustava pridonijeti pravnoj sigurnosti i ostvarenju ustavnog načela vladavine prava. Prilog knjizi su tekstovi: 1.) Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013.; 2.) i Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 28/13), koji mogu pomoći u primjeni i lakšem snalaženju u ovom složenom i važnom području.

UREDNIŠTVO

Autori: dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa Republike Hrvatske; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; mr. sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave; Nives Radišić dipl. iur., predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu; Đuro Sessa dipl. iur., sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske