ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

(Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 – Odluka USRH, 55/13, 60/13 – ispr. i 108/17)

  • re­dak­cij­ski pro­čiš­će­ni tek­st Zakona o zemljišnim knjigama

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2017.
 
NOVO
 
Opseg: 
64 str.
Format: 
20 x 28 cm cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06220001
Cijena: 
60,00 kn

PREDGOVOR

Od svog stupanja na snagu, 1. siječnja 1997., Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96) izmijenjen je dopunjen ili ispravljen čak devet puta. Budući da je nedavno donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 108/17), a kako bismo olakšali korištenje Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 - Odluka USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka USRH, 55/13 i 60/13 - ispr. i 108/17) u praksi, priredili smo ovaj pročišćeni tekst Zakona.

Uredništvo