Zakon o upravnim sporovima

(Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka USRH i 29/17)

  • redakcijski pročiöćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe
  • pojmovno kazalo
III. izdanje

Zagreb, 2017.
 
NOVO

Sadržaj u PDF formatu

 

Opseg: 
48 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06170001
Cijena: 
60,00 kn

Predgovor

Sadašnji Zakon o upravnim sporovima u primjeni je više od pet godina. Tijekom navedenog razdoblja Zakon o upravnim sporovima više je puta mijenjan i dopunjavan, a zadnji puta tijekom ove 2017. godine. Stoga, u želji da korisnicima omogućimo lakše korištenje Zakonom o upravnim sporovima, donosimo redakcijski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima. Radi lakšeg korištenja odredbama Zakona o upravnim sporovima, uz redakcijski pročišćeni tekst Zakona o upravnim sporovima donosimo napomene uz pojedine odredbe te pojmovno kazalo.Također napominjemo da su odredbe redakcijskog pročišćenog teksta Zakona o upravnim sporovima, koje su sadržane u Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 29/17) otisnute debljim slovima.

Popis korištenih kratica:
Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov, br. 20/10) - ZUS
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 143/12) - Novela ZUS/12
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14) - Novela ZUS/14
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 29/17) - Novela ZUS/17

Uredništvo