Zakon o upravnim sporovima

(Nar. nov., br. 20/10)

  • tekst Zakona
  • opširno pojmovno kazalo

II. izdanje
Zagreb 2015.
Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
48 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05030001
Cijena: 
60,00 kn

Predgovor

Novi Zakon o upravnim sporovima objavljen je u Nar. nov., br. 20 od 12. veljače 2010., a stupio je na snagu 1. siječnja 2012. Ovaj dugi vacatio legis bio je potreban zbog novog ustroja upravnog sudovanja prema odredbama ovog novog Zakona o upravnim sporovima, Zakona o sudovima (Nar. nov., br. 150/05, 16/07, 113/08, 116/10, 122/10 – proč. tekst, 27/11 i 130/11) i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 144/10 i 84/11). Stupanjem na snagu novog Zakona o upravnim sporovima, 1. siječnja 2012., prestao je, na temelju članka 91., važiti prijašnji Zakon o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 53/91, 9/92 i 77/92), s iznimkom propisanom u članku 90. ovog Zakona, da će se sudski predmeti koji su zaprimljeni u Upravnom sudu Republike Hrvatske, a nisu dovršeni do 31. prosinca 2011. dovršiti po odredbama prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima. Stoga objavljujemo sadržaj i tekst novog Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), s opširnim pojmovnim kazalom, za lakše služenje ovim Zakonom.

Uredništvo

Priredila: Davorka Foretić dipl. iur.