Zakon o trgovačkim društvima

Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 111/12)
Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

  • Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)
    (Nar. nov., br. 107/07)

Zagreb, 2015.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
272 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05210001
Cijena: 
160,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 111 od 10. listopada 2012. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu 18. listopada 2012. Posljednja novela Zakona o trgovačkim društvima broji 48 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima s napomenama uz pojedine članke u želji da na taj način korištenje Zakonom učinimo lakšim i jednostavnijim. U tu smo svrhu radi lakšeg snalaženja ostavili i napomene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 137/09), dok su sve posljednje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/12) otisnute masnim slovima.  Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima obuhvaća:

- Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99)

- Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99) – Nar. nov., br. 121/99 od 19. studenoga 1999.

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 52/00)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 118/03)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 107/07)

- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 146/08)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 137/09) 

- Članak 381. stavak 1. točka 8. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11) 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/12).

U Narodnim novinama, broj 107/07, donesen je Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU), koji će stupiti na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Budući da je tim Zakonom postupak usklađivanja pravnog uređenja trgovačkih društava s europskim pravom društava uglavnom dovršen, držali smo svrhovitim objaviti i njegov tekst. 

UREDNIŠTVO

 

Priredio: Hrvoslav Bašić dipl. iur., Zagreb