Zakon o trgovačkim društvima

(Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

Redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

  • Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

    (Nar. nov., br. 107/07 i 110/15)

Zagreb, 2017.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
240 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06180001
Cijena: 
160,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 110 od 13. listopada 2015., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je stupio na snagu 1. studenoga 2015.

Posljednja novela Zakona o trgovačkim društvima broji 14 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima s napomenama uz pojedine članke. Izmjene i dopune otisunute su masnim slovima.

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima obuhvaća:

- Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99)

- Vjerodostojno tumačenje članka 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 34/99) – Nar. nov., br. 121/99 od 19. studenoga 1999.

- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. (Nar. nov., br. 52/00)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 118/03)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 107/07)

- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 146/08)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 137/09)

- Članak 381. stavak 1. točka 8. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/12)

- Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 68/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 110/15)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 110/15).

U Narodnim novinama, broj 107/07, donesen je Zakon o uvođenju Europskog društva

- Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (Nar. nov., br. 107/07 i 110/15) i stupio je na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Budući da je tim Zakonom postupak usklađivanja pravnog uređenja trgovačkih društava s europskim pravom društava uglavnom dovršen, držali smo svrhovitim objaviti i njegov tekst.

UREDNIŠTVO 

Priredio: Hrvoslav Bašić dipl. iur., Zagreb