Zakon o obveznim odnosima - 2013

(Nar. nov. br., 35/05, 41/08 i 125/11)

III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

  • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Zakona o obveznim odnosima
  • pojmovno kazalo 

Zagreb 2013. 

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
184 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05420001
Cijena: 
130,00 kn

U Narodnim novinama broj 41, od 9. travnja 2008., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, koji je stupio na snagu 17. travnja 2008. Tim je Zakonom dotadašnji tekst Zakona o obveznim odnosima, u određenoj mjeri, dopunjen pa smo radi ažurnosti i objedinjavanja teksta Zakona priredili redakcijski pročišćeni tekst Zakona o obveznim odnosima sa željom da na taj način korištenje Zakonom učinimo lakšim i jednostavnijim. U tu su svrhu i sve najnovije izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima otisnute masnim slovima. Uz odredbe u kojima je brisan jedan ili više stavaka, odnosno članaka, navedena je napomena u kojoj je precizirano koji je stavak, odnosno članak brisan. Pojmovno kazalo uz Zakon o obveznim odnosima (Nar.nov., br. 35/05 i 41/08) u ovom je drugom, izmijenjenom i dopunjenom izdanju prošireno i time još više poboljšano. Uredništvo

Priredila: Biljana Barjaktar dipl. iur.