Zakon o mirenju s komentarom

(Nar. nov., br. 18/11) Zagreb 2011.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
24 str.
Format: 
21 x 29 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04900001
Cijena: 
40,00 kn

Urednički uvod

U Informatoru broj 5788 - 5789 od 26. i 29. kolovoza 2009., objavili smo komentar prijašnjeg Zakona o mirenju nakon novele 2009. godine. U ovom broju lista, uz kraći uvodni dio o rješavanju spornih odnosa mirenjem u svijetu i u Republici Hrvatskoj i razlozima za donošenje novog Zakona prilagođenog aktima Europske unije i stvarnim potrebama, dajemo obrazloženje pojedinih odredaba Zakona o mirenju te navodimo i komentiramo odredbe drugih Zakona čija primjena dolazi u provedbi ovoga Zakona.

Autor: mr. sc. Borislav Blažević, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske