Zakon o DKOM-u i Zakon o javnoj nabavi, okvirni sporazum

  • Program usavršavanja
    • propisi i praksa
    • primjeri

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
184 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05310001
Cijena: 
270,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave, prema Rješenju i ovlasti Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ: 256-06- 02/1-13-2, Evidencijski broj u Registru nositelja programa 25.

Knjiga sadržava autorske radove i prezentacije predavača, u kojima su obrađene teme: 1. Aktualnosti u pravnoj zaštiti u javnoj nabavi; 2. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata; 3. Kriteriji za odabir ponude i 4. Okvirni sporazum i ponuda. Knjiga je koncipirana tako da olakša provođenje Programa usavršavanja iz područja javne nabave, pod nazivom Zakon o DKOM-u i Zakon o javnoj nabavi, okvirni sporazum.

U knjizi su dane i najnovije informacije o Noveli Zakona o javnoj nabavi, koja je u vrijeme tiskanja knjige u postupku donošenja. Prikazi i komentari, obrazloženja i nužna pojašnjenja dana kroz autorske radove tiskane u ovoj knjizi, služe za otklanjanje nedoumica koje se u praksi mogu javiti. Knjiga bi trebala omogućiti lakše provođenje postupaka javne nabave i pravilnu primjenu propisa.

UREDNIŠTVO

Autori: Miljenko Cvitanović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Ivančica Franjković dipl. oec., ovlašteni trener - predavač; Vesna Jurasović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Mihaela Matokanović Džimbeg dipl. iur., pomoćnica ministrice za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga, Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske