Upisi u zemljišnu knjigu

• vrste upisa
• pravni temelj
• učinci…
• prateći propisi
• Zagreb, 2011.
Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
248 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04880001
Cijena: 
199,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

 

PREDGOVOR

Sustav zemljišnih knjiga, kao javnih registara mjerodavnih za pravni status i promet nekretnina, na ovim se područjima počeo razvijati u drugoj polovici 19. stoljeća. U tijeku višedesetljetnoga socijalističkog razdoblja izostao je bitan kvalitativan pomak u razvoju tog sustava, tako da je osamostaljenje Republike Hrvatske, uz uvođenje novoga pravnog poretka utemeljenog na privatnom vlasništvu i tržišnom gospodarstvu, između ostalog, pretpostavljalo modernizaciju i zemljišnoknjižnog prava. Ključni trenutak tog procesa zbio se 1. siječnja 1997., stupanjem na snagu Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čime se Republika Hrvatska, u osnovnim postavkama, priključila suvremenim europskim zakonodavstvima. Svjedoci smo stalnih napora državne vlasti kojima se želi dalje unaprijediti stanje u tom području, kako bi zemljišne knjige udovoljavale suvremenim zahtjevima poslovanja i pravne sigurnosti. Osim Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, mnoštvo drugih različitih zakona i ostalih propisa uređuje materiju koja se tiče stanja zemljišne knjige. Ova je knjiga izraz potrebe da se na jednome mjestu pokuša obuhvatiti i sistematizirati sve što može biti predmetom nekog upisa u zemljišnu knjigu, a što je predviđeno takvim mnoštvom važećih pravnih izvora. Svi ti upisi odnosno, potpunije govoreći, intervencije u sadržaj zemljišne knjige navedeni su ukratko u svojem pojmu, vrsti, pravnom temelju i pravnoj svrsi, tj. učincima, s naznačivanjem mjesta u zemljišnoj knjizi gdje se trebaju provesti. Daljnja, opsežnija izučavanja pojedinih upisa nadilaze svrhu ove knjige, pa je za to potrebno konzultirati se s ostalom publiciranom znanstvenom i stručnom građom. Nastojeći koncentrirati materiju, kao praktičan i koristan prilog u knjizi su sadržani i tekstovi relevantnih pravnih propisa u integralnom obliku ili njihovi odabrani članci. Zahvaljujem na suradnji svim kolegicama i kolegama Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, a osobito poštovanim kolegicama, sutkinjama Nives Radišić i Mihaeli Josipović, te voditeljici zemljišne knjige Renati Čiček, na pomoći i strpljenju u raspravama o zemljišnoknjižnim upisima. Zahvaljujem posebno i profesorici Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Tatjani Josipović na korisnim stručnim sugestijama te sudcu Vrhovnog suda mr. sc. Jadranku Jugu na učinjenoj recenziji.

IZ RECENZIJE

Knjiga Upisi u zemljišnu knjigu autora mr. sc. Ivice Peze, podijeljena je u tri dijela, od kojih se svaki dio za sebe može promatrati kao cjelina, ali isto tako u svojoj ukupnosti, kao priručnik iz područja zemljišnoknjižnog prava. U prvom dijelu autor obrađuje osnovne pojmove koji se odnose na pojam zemljišne knjige općenito, zemljišnoknjižni uložak i zemljišnoknjižno tijelo, upise u zemljišnu knjigu te funkcije i vrste takvih upisa. U drugom dijelu autor navodi i obrazlaže sve vrste upisa s obzirom na podjelu zemljišnoknjižnog uloška na posjedovnicu, vlastovnicu i teretovnicu, dok treći dio čine prateći propisi i odabrani dijelovi propisa koji su od važnosti za upise u zemljišnu knjigu. U prvom dijelu autor se bavi osnovnim pojmovima zemljišnoknjižnog prava, pri čemu kratko i jasno određuje te pojmove. U tom dijelu knjiga ima svojevrsnu važnost leksikona osnovnih pojmova vezanih uz zemljišnoknjižno pravo i upise u zemljišnu knjigu. Posebno smatram vrijednim pristup autora u drugom dijelu knjige, gdje dijeli upise s obzirom na podjelu samoga zemljišnoknjižnog uloška. Polazeći od definiranja posjedovnice, vlastovnice i teretovnice kao dijelova zemljišnoknjižnog uloška, autor navodi i obrazlaže sve vrste upisa u te sastavne dijelove zemljišnoknjižnog uloška. Autor je, kao praktičar i sudac Općinskog suda u Zagrebu, u Zemljišnoknjižnom odjelu obradio sve vrste upisa na koje je nailazio u praksi. Posebno valja istaknuti navedene i obrađene zabilježbe kao vrste upisa, jer su na jednome mjestu obrađene 24 vrste zabilježbi u posjedovnici, 41 u vlastovnici i 66 u teretovnici. Treći dio knjige odnosi se na velik broj pratećih propisa odnosno dijelova propisa koji su važni za osnovnu temu knjige, a uvijek su dobrodošla nadopuna koja zaokružuje knjigu kao vrijedan priručnik iz područja zemljišnoknjižnog prava. Knjiga Upisi u zemljišnu knjigu vrijedan je priručnik za sudce, odvjetnike i druge pravnike te praktičare koji se bave zemljišnoknjižnim pravom, ali je knjiga pisana tako da je pristupačna i razumljiva i širem krugu građana. Stoga se knjiga može preporučiti kao priručnik svima koji se bave zemljišnoknjižnim pravom, ali i širem krugu pravnika i građana zainteresiranih za tu problematiku.
U Zagrebu 15. studenoga 2010. mr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Autor: mr. sc. Ivica Pezo, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu