Ugovorne i zatezne kamate - uzroci zaračunavanja većih kamata s primjerima za povrat

Opseg: 
32 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
3740001
Cijena: 
40,00 kn

Predgovor

U svezi s postupcima izračunavanja zateznih i ugovornih kamata, u praksi se javljaju brojna i vrlo različita gledišta i tumačenja. Stoga je pitanje utvrđivanja zakonitog i računski točnog postupka izračunavanja kamate vrlo značajno. Uočavajući važnost toga pitanja, Hrvatski je sabor tijekom 2004. godine donio nekoliko zakonskih propisa kojima su značajno izmijenjeni propisi o ugovornoj i zateznoj kamati. Na temu ugovornih i zateznih kamata »Novi informator« održao je savjetovanje 28. travnja 2005. g., na kojem su sudionici pokazali veliko zanimanje za dio teme pod naslovom »Postupci izračunavanja kamate s aktualnim primjerima za povrat kamata«. S obzirom na to, autor u ovom radu na sveobuhvatan način prikazuje i tumači zakonske odredbe koje se odnose na izračunavanje kamata kod novčanih obveza u razdoblju od 1990. g. na dalje, na primjerima iz prakse egzaktno numerički prikazuje rezultate i posljedice različitih postupaka izračunavanja ugovornih i zakonskih zateznih kamata te pokušava pružiti pouzdanu osnovu za provjeru ispravnosti zaračunanih kamata, kao i pokretanje mogućih postupaka za povrat više zaračunanih i plaćenih kamata. SADRŽAJ: 1. UVOD 2. DEFINIRANJE PROBLEMA 3. O TUMAČENJU PROPISA 3.1. Jezično tumačenje 3.2. Pravo značenje norme 3.2.1. Logičko tumačenje 3.2.2. Sustavno tumačenje 3.2.3.Povijesno tumačenje 3.2.4. Teleološko tumačenje 3.3. Autentično tumačenje 3.4. Mišljenja tijela izvršne vlasti 3.5. Sudska praksa 4. PRAVNA PRIRODA KAMATA 4.1. Priroda ugovornih kamata 4.2. Priroda zateznih kamata 5. DOPUŠTENA VISINA KAMATNJAKA 5.1. Dopuštena visina ugovornih kamatnjaka 5.1.1. Najveći dopušteni ugovorni kamatnjaciu razdoblju do 3. 11.2004 5.1.2. Najveći dopušteni ugovorni kamatnjaci u razdoblju od 3.11.2004.do 1. 1. 2008 5.1.3. Najveći dopušteni ugovorni kamatnjaci poslije 1. 1.2008. 5.2. Visina zateznih kamata 5.2.1. Propisi o zateznim kamatama 5.2.2. Visina zateznih kamatnjaka 5.3. Visina kamatnjaka za obveze u stranoj valuti 6. TIJEK l DOSPIJEĆE KAMATA 7. PROPISI O POSTUPKU IZRAČUNAVANJA KAMATE 7.1. Zabrana anatocizma i kumulacije kamata 7.2. Odredbe o izračunavanju ugovornih kamata 7.3. Odredbe o izračunavanju zateznih kamata 7.3.1. Prvo razdoblje do 7. listopada 1989. g. 7.3.2. Razdoblje mjesečnog izračunavanja konforrnnim načinom obračuna 7.3.3. Konformni način obračun za razdoblje kraće od godine dana 7.3.4. Vjerodostojno tumačenje ili povratak jednostavnog kamatnog računa 7.3.5. Drugo razdoblje jednostavnog kamatnog računa 8. RAČUNSKI POSTUPCI IZRAČUNAVANJA KAMATA 8.1. Tijek postupka zaračunavanje kamata 8.2. Struktura postupka izračunavanja kamate 8.2.1. Značenja upotrijebljenih pojmova i izraza 8.2.2. Temeljne relacije kamatnog računa 8.2.3. Kamate za puno nazivno razdoblje 8.2.4. Izračunavanje za razdoblje kraće od nazivnoga 8.3. Matematički postupci usklađeni s propisima 9. PRIMJERI IZ PRAKSE 9.1. Novčani zajam 9.1.1. Situacija 9.1.2. Utvrđivanje najvećih dopuštenih kamatnjaka 9.1.3. Diskontinuirani izračun izmakle koristi jednostavnim kamatnim računom 9.1.4. Diskontinuirani izračun konforrnnom metodom 9.1.5. Izračun složenim kamatnim računom i pripisom kamata glavnici 9.1.6. Rekapitulacija i analiza rezultata 9.2. Dugoročni investicijski kredit 9.2.1. Situacija 9.2.2. Izračunavanje ugovornih kamata 9.2.3. Izračunavanje zateznih kamata 9.2.3.1. Zatezna kamata u razdoblju do 31. 12. 2000. g 9.2.3.2. Zatezne kamate u razdoblju od 31.12. 2000. do 31. 12. 2004. g. 9.2.4. Rekapitulacija izračuna kamata 10. ZAKLJUČCI