Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

• Komentar članka 579. - 589. Zakona o obveznim odnosima
• III. dopunjeno izdanje - značenje - oblici - pravni učinci - propisi - sudska praksa - ogledni primjeri ugovora i tužbi
Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
24 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04190001
Cijena: 
40,00 kn

 

Predgovor

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 i 41/08) stupio je na snagu 1. siječnja 2006., osim članka 26. stavak 1.-3. i članka 28. stavak 2.-6. te stavak 8. koji su se počeli primjenjivati tek nakon isteka dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno 1. siječnja 2008. Člancima 579.-589. Zakona o obveznim odnosima regulirani su instituti ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, o čijem su značenju, oblicima, pravnim učincima, te propisima koji utječu na određenje sadržaja, pisali autori dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda i Ana Marija Končić, voditeljica zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama. Uz analizu pravnih dosega ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju instituta, objavljena je i aktualna sudska praksa i ogledni primjeri ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i ugovora o doživotnom uzdržavanju te tužbi za raskid ugovora. Ti primjeri mogu poslužiti samo kao jedno od mogućih rješenja u izradi te vrste akata. Ovo, treće, izdanje dopunili smo odredbama zakona koji su se u međuvremenu, od 2006. promijenili i novom sudskom praksom.

Autori: dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama