Stečajni zakon

(Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12)

  • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Stečajnog zakona
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Zagreb 2013.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
100 str.
Format: 
20x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05220001
Cijena: 
70,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 133/12, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona. Budući da te izmjene i dopune sadržavaju 65 članaka kojima je do tada važeći tekst znatno promijenjen, priredili smo redakcijski pročišćeni tekst da bismo njime omogućili lakše korištenje. U tu je svrhu, kao prilog, dano pojmovno kazalo, a sve nove izmjene i dopune otisnute su masnim slovima. 

Redakcijski pročišćeni tekst Stečajnog zakona obuhvaća:

  • Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96 - u nastavku teksta: SZ)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 29/99 - u nastavku teksta: ZID SZ 29/99)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 129/00 - u nastavku teksta: ZID SZ 129/00)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 123/03 - u nastavku teksta: ZID SZ 123/03)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 82/06 - u nastavku teksta: ZID SZ 82/06)
  • Zakon o dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 116/10 - u nastavku teksta: ZD SZ 116/10)
  • Zakon o dopuni Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 25/12 - u nastavku teksta: ZD SZ 25/12)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 113/12 - u nastavku teksta: ZID SZ 113/12).
 

UREDNIŠTVO

Priredio: Hrvoslav Bašić dipl. iur., Zagreb