Stečajni zakon

(Nar. nov., br. 71/15)

  • re­dak­cij­ski pro­čišće­ni tek­st Stečajnog zakona
  • s napomenama uz pojedine odredbe i pojmovnim kazalom

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb 2017.

Opseg: 
96 str.
Format: 
20x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06140001
Cijena: 
80,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 71/15, objavljen je Stečajni zakon koji stupa na snagu 1. rujna 2015. Danom njegova stupanja na snagu prestaje važiti Stečajni zakon (Nar. nov., br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) te u Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) prestaje važiti odredba članka 1. točka 3., odredbe članka 3. točaka 10., 11., 12., 14. i 15., članak 17. stavak 7., članak 88. stavak 1. točke 3.-6. te članci 18.-86, a odredbe članka 86.c stavak 2. i članka 88. stavak 1. točka 2. izmijenjene su s obzirom na prestanak važenja odredaba o predstečajnoj nagodbi. Uz tekst Stečajnog zakona nalazi se opsežno pojmovno kazalo koje osigurava brzo i jednostavno pronalaženje pojmova sadržanih u Zakonu.

UREDNIŠTVO