Stečajni zakon

(Nar. nov., br. 71/15 i 104/17)

  • tekst Stečajnog zakona
  • pojmovno kazalo

Zagreb 2017.

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Opseg: 
96 str.
Format: 
20x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06230001
Cijena: 
80,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 104 od 25. listopada 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 71/15) koji je stupio na snagu 2. studenoga 2107. Zakon sadržava 38 članaka. Stoga smo priredili redakcijski pročišćeni tekst Stečajnog zakona s napomenama uz pojedine članke i pojmovnim kazalom. Izmjene i dopune otisnute su masnim slovima.

UREDNIŠTVO