SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ UPRAVI

 • Primjena propisa 
  - status lokalnih dužnosnika - upravnosudska praksa
  - instituti službeničkog prava - primjeri i odgovori na pitanja
  - rješenja u postupku rasporeda državnog službenika nakon promjene ustroja
  - odgovornost državnih  i lokalnih službenika i namještenika
 • Ogledni primjeri i upravnosudska praksa
 • Redakcijski pročišćeni tekstovi
  - Zakona o državnim službenicima
  - Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
   
Zagreb, 2016.
 
NOVO
Opseg: 
260 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05920001
Cijena: 
220,00 kn

PREDGOVOR

Aktualne teme o statusu službeničkih odnosa u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi temeljene su na Zakonu o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 Odluka USRH), Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11) i brojnim drugim propisima te su predmet obrade u ovom priručniku. Tako se prvi rad u ovom priručniku odnosi na važnu temu o statusu lokalnih dužnosnika u kojem se, uz raspravu i tumačenje mnogih spornih pitanja, prema temeljnom Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i drugim propisima, iznosi i aktualna sudska praksa i mišljenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske u tom području. Instituti službeničkog prava u priručniku su predmet drugog rada, a temeljeni na Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima kojima se uređuje prijam, institut raspolaganja i prestanak rada lokalnih i državnih službenika. Istodobno se predočuju i ogledni primjeri rješenja koja se donose u ovom području, a koja mogu biti jedno od mogućih načina u reguliranju ove materije. Donošenje rješenja u postupku rasporeda državnih službenika nakon promjena ustroja državne uprave tema je trećeg rada. Istodobno, uz raspravu o određenim dvojbama u primjeni Zakona o državnim službenicima, Zakona o općem upravnom postupku, Uredbe o uredskom poslovanju, u radu se donose brojni ogledni primjeri kao pomoć u radu i jedan od načina u reguliranju ove materije. U četvrtom radu obrađujemo sustav odgovornosti državnih i lokalnih službenika i namještenika uz ogledne primjere pokretanja i vođenja tog postupka, kao jedno od mogućih rješenja u praksi provođenja ovog postupka. Prilog knjizi su redakcijski pročišćeni tekstovi, i to: 1. Zakon o državnim službenicama (Nar. nov., br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 Odluka USRH) i 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11), za lakše snalaženje u ovoj nadasve važ- noj materiji.

UREDNIŠTVO

Autorice: Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Anita Markić dipl. iur., Ivanić Grad; Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave