Registar pravnih propisa Republike Hrvatske

    • Propisi objavljeni u Narodnim novinama
    • sa stanjem 1. siječnja 2017. (Nar. nov., br. 123/16)
Zagreb, 2017.
 
Opseg: 
292 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
1120
Cijena: 
95,00 kn

Registar pravnih propisa pripremljen je u Dokumentacijskom centru Novog informatora, u kojem se godinama prikupljaju i prate svi propisi za potrebe pretplatnika i uredništva lista Informator, prema nomenklaturi lista Informator, koju navodimo u sadržaju Registra.

U Dokumentacijskom centru mogu se također dobiti informacije o propisima donesenim nakon izlaska Registra iz tiska kao i o propisima koji su prije bili na snazi, informacije o člancima, sudskoj praksi i odgovorima iz rubrike VI-MI te podatci o Međunarodnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska, odnosno koje je preuzela sukcesijom ili akcesijom.

Uredništvo

Priredio: Izdanje priređeno u dokumentaciji Novog informatora