Radni odnosi prema Novelama zakona iz 2011.

• Novela Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11)• Novela Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 61/11)• Novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11)• Uredsko poslovanje Zagreb, 2011. Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
368 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
04970001
Cijena: 
262,50 kn

Predgovor

Budući da je 2009./2010. obilježilo donošenje temeljnih zakona iz upravnopravnog područja, i to: Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2012., te Uredbe o uredskom poslovanju (Nar. nov., br. 7/09), koja je stupila na snagu 1. siječnja 2010., bilo je potrebno uskladiti i službeničko zakonodavstvo i u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s tim propisima. Stoga su 2011. godinu obilježile novele Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (Nar. nov., br. 61/11) te Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11), tako da smo u ovom priručniku obradili temeljne odrednice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, a osobito odredbe Zakona koje se odnose na prijam i zapošljavanje, izvanredni otkaz i stručno osposobljavanje. Uz rad smo donijeli i primjere akata u provođenju odredaba ovog Zakona. Jedna od tema u ovom priručniku odnosi se na odgovornost državnih i lokalnih službenika. Vrlo bitne odrednice Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Nar. nov., br. 37/11) predmet su jednog od radova u priručniku, koje upućuju i na bitne novine u tom području radnog prava. Novela Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predmet je analize jednog od radova, uz zoran prikaz najčešćih pitanja iz prakse na koja se daju odgovori u razjašnjenju instituta vezanih uz primjenu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 86/08 i 61/11). Uz ovaj su rad doneseni i primjeri vezani uz primjenu novele Zakona. Isto tako, u priručniku donosimo i rad koji se odnosi na razjašnjenje dvojbenih pitanja u praksi u primjeni službeničkog zakonodavstva u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s posebnim osvrtom na institut stavljanja na raspolaganje uz brojne primjere donošenja rješenja. Uredba o uredskom poslovanju i njezin sadržaj predmet je jednog od radova u priručniku, s primjerima popunjavanja obrazaca i tumačenje određenih spornih pitanja. Priručnik obiluje brojnim primjerima akata koji se donose u primjeni službeničkog zakonodavstva. Ti su primjeri samo putokaz i jedan od mogućih načina u reguliranje ove materije. U knjizi smo donijeli i redakcijski pročišćene tekstove Zakona o državnim službenicima, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te druge priloge koji se odnose na materiju koja je predmet rasprave u ovom priručniku. Nadamo se da ćemo donošenjem ovih rasprava olakšati i pomoći u primjeni službeničkog zakonodavstva, Zakona o radu i Uredbe o uredskom poslovanju.

UREDNIŠTVO

Autori: Štefanija Kasabašić dipl. iur.; Sanda Pipunić dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave; dr. sc. Alen Rajko dipl. iur.; Kristina Ratković dipl. iur., načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske; Ilija Tadić dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva