Prostorno uređenje, gradnja i legalizacija

  • novine u propisima 2012. godine
  • primjeri i upravnosudska praksa
  • redakcijski pročićeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

Zagreb, 2012.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
268 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
051000001
Cijena: 
262,50 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Predmet razmatranja tema u ovom priručniku je prostorno uređenje, gradnja i legalizacija temeljem odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00, 124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr. 76/10 i 85/10 – proč. tekst), Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11), kao i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10 – Odluka USRH) i drugi propisi koji se odnose na ovu aktualnu materiju. Tako se prvi rad bavi analizom stanja u prostoru i normativnim uređenjem kao podlogom za izradu novih propisa o prostornom uređenju i gradnji. Istovremeno se navode i Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (sada Ministarstva gradnje i prostornoga uređenja) kojima se određuju i analiziraju odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Tema drugoga rada odnosi se na Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te pravnim posljedicama ozakonjenja i propuštanja ozakonjenja zgrade kao i prijedlozima izmjena i dopuna Zakona. Dosadašnja praksa u primjeni Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama predmet je analize rasprave trećeg rada te odnosa ovih propisa prema Zakonu o zemljišnim knjigama, odnosno o posljedicama primjene ovih propisa u postupcima osnivanja zemljišne knjige. U radu se istodobno ukazuje na određene dvojbe i nedorečenosti propisa te iznose prijedlozi rješenja. Tema četvrtog rada u priručniku se odnosi na primjenu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradma u katastarskim uredima. U radu je opisan dosadašnji utjecaj tog Zakona na postupanja u katastarskim uredima ali i moguća postupanja prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona koji je bio na javnoj raspravi. Posljednji rad odnosi se na upravnosudsku praksu u primjeni Zakona o prostornom uređenju i gradnji. U radu je riječ o određenim važnim pitanjima koja su se pojavila u primjeni propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje, a ta se pitanja odnose na primjenu podzakonskih propisa, status stranke, pravni karakter akata donesenih na temelju tog Zakona te na parcelaciju građevinskog zemljišta i utvrđivanju građevne čestice. Prilog knjizi je i redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji može poslužiti u snalaženju u primjeni ovog važnog i aktualnog Zakona.

Uredništvo

Autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske; Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.; Marina Kosović – Marković dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH; mr. sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave; Nives Radišić dipl. iur., predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zagrebu; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja