Planiranje korištenja zemljišta

Usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske Zagreb 2009.

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
712 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
04610001
Cijena: 
325,50 kn

 

PREDGOVOR

Knjiga Planiranje korištenja zemljišta – Usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske predstavlja nastavak stručnog rada u istraživanju područja planiranja objavljenog u knjigama »Sustavi planiranja korištenja zemljišta« i »Načela procjene tržišne vrijednosti nekretnina«. U knjizi »Sustavi planiranja korištenja zemljišta«, Novi informator, 2004., u sažetom obliku prikazan je i povijesni razvitak, postojeće stanje do 2003. i prijedlog mogućeg oblikovanja hrvatskog sustava planiranja, a u knjizi »Načela procjene tržišne vrijednosti nekretnina«, Hrvatsko društvo sudskih vještaka, 2007., predstavljene su internaconalno priznate procedure i postupci procjene. U ovoj knjizi nastavljamo otkrivati i istraživati putove razvitka i stanje planiranja korištenja zemljišta te stjecanje dozvola za gradnju u osam država članica Europske unije, a zatim se bavimo detaljno usporedbom hrvatskih i bavarskih propisa koji uređuju prostorno uređenje te regionalno i lokalno planiranje korištenja zemljišta i gradnju. Prikazom činjeničnog stanja može se nedvojbeno zaključiti koja područja hrvatskim propisima uopće nisu uređena, koja su djelomično uređena i koja su različito uređena. Usporedba je provedena po planskim razinama: prostorno uređenje, regionalno planiranje, lokalno planiranje i gradnja te po specijalističkim područjima: vrste i namjena gra|evinskih područja, procjena tržišne vrijednosti nekretnina i komunalni doprinosi. Može se zaključiti da je prijedlog mogućeg oblikovanja hrvatskog sustava planiranja korištenja zemljišta još uvijek aktualan jer, iako su neka predložena pitanja ure|ena novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, dok su druga pitanja djelomično uređena, još uvijek ostaju određena područja koja bi trebalo urediti na razini država članica Europske unije, poglavito država Srednje Europe na čijoj je pravnoj stečevini utemeljeno hrvatsko građansko pravo, upravno pravo, zemljišne knjige i katastar nekretnina. U privitku knjige nalaze se prijevodi aktualnih bavarskih, odnosno njemačkih propisa javnog gračevinskog prava koji čitatelju omogućuju detaljnije proučavanje pojedinih dijelova komentiranih područja relevantnih zakona i usporedbu pojedinih odredbi s odgovarajućim odredbama hrvatskih propisa. Oni bi, također, mogli biti od koristi kako predlagačima propisa pri reguliranju područja koja se uređuju u graditeljstvu i korištenju zemljišta, tako i nositeljima javnog interesa, gospodarstvenicima i znanstvenicima pri očitovanju na predložene pravne akte ili predlaganju vlastitih alternativnih rješenja. Autor mr. sc. Vladimir Krtalić, dipl. ing. građ.

Autor: mr. sc. Vladimir Krtalić