Ovršni zakon - 2017.

(Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17)

  • re­dak­cij­ski pročišće­ni tek­st Ovršnog zakona s napomenama uz pojedine odredbe 
  • pojmovno kazalo
Zagreb, 2017.
 

Sadržaj u PDF formatu

NOVO

Opseg: 
152 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06110001
Cijena: 
80,00 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama, broj 73 od 26. srpnja 2017., objavljen je Zakon o izmjenama dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - Odluka USRH i 73/17). S obzirom na velik broj izmjena i dopuna koji navedeni Zakon sadržava u želji da olakšamo sudionicima ovršnih postupaka njihovo vođenje priredili smo pročišćeni tekst Ovršnog zakona s opširnim kazalom pojmova. U pročišćenom tekstu Ovršnog zakona zadnje izmjene i dopune otisnute su masnim slovima da bi korištenje njime bilo jednostavnije.

UREDNIŠTVO