Ovršni zakon

(Nar. nov., br. 112/12) 
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
(Nar. nov., br. 91/10 i 112/12) 
Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu
(Nar. nov., br. 115/12)
Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice
(Nar. nov., br. 115/12)
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
(Nar. nov., br. 115/12)

Sadržaj u PDF formatu

Opseg: 
152 str.
Format: 
21x28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05180001
Cijena: 
94,50 kn

PREDGOVOR

U Narodnim novinama broj 112 od 11. listopada 2012., objavljen je novi Ovršni zakon kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10). S obzirom na to da su ta dva Zakona temeljni propisi kojima je regulirana ovrha, željeli smo olakšati sudionicima ovršnih postupaka njihovo vođenje te smo priredili tekst Ovršnog zakona s opširnim kazalom pojmova i pročišćeni tekst Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 91/10 i 112/12), također s kazalom pojmova. U pročišćenom tekstu tog Zakona izmjene i dopune otisnute su masnim slovima da bi korištenje njime bilo jednostavnije. Uz navedene Zakone, u knjizi objavljujemo i tri Pravilnika i to: Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu, Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

UREDNIŠTVO