Osnivanje, obnavljanje, dopunjavanje i preoblikovanje zemljišne knjige

Opseg: 
173 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
03450001
Cijena: 
231,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

 

Predgovor

Opća je konstatacija da je u Hrvatskoj stanje zemljišnih knjiga teško, da su zemljišne knjige nepotpune i neažurne, da nisu us­klađene s katastarskim podacima, ukratko da iste ne odražavaju pravno stanje nekretnina mjerodavno za pravni promet. To ne bi trebalo čuditi ako se sjetimo gotovo polustoljetnog sustavnog zapuštanja zemljišnih knjiga i pokušaja da se ukinu kao nepotrebne. Međutim, nakon donošenja Ustava Republike Hrvatske, Zako­na o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama, vlasništvo je ponovno afirmirano kao temeljna ustavna kategorija, pa je time ponovno uspostavljena i važnost zemljišnih knjiga kao javnog registra u koji se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretnina. Stoga je potrebno ponovno afirmirati zemljišne knjige, jer bez sređenih zemljišnih knjiga, koje će biti usklađene s katastrom nek­retnina i stvaranja jedinstvene baze zemljišnih podataka, neće biti napretka Republike Hrvatske. Upravo u tom smislu ovaj priručnik želi pomoći svima koji će sljedećih desetak i više godina sudjelovati u postupcima osniva­nja, obnavljanja, dopunjavanja i preoblikovanja ručno vođenih zemljišnih knjiga i stvaranja buduće jedinstvene baze zemljišnih podataka. Ujedno, cilj je autora potaknuti i razmišljanja o potrebi izmjene i dopune postojećih propisa o ovoj tematici, njihovu uskla­đivanju i tumačenju u svrhu stvaranja točne i ažurne evidencije o nekretninama. Priručnik je prije svega namijenjen zemljišnoknjižnim sucima i zemljišnoknjižnim referentima, geodetima, odvjetnicima i javnim bilježnicima, kao i ostalim pravnicima koji na bilo koji način imaju doticaj sa zemljišnoknjižnim i katastarskim sustavom te bi im tre­bao služiti kao pomoć u svakodnevnom radu.

Priredili: dr. sc. Jadranko Crnić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske u mirovini; Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama; Damir Kontrec, mag. iur., Sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske