Odgovornost Republike Hrvatske za oružane i redarstvene snage, za terorističke akte i u sukcesiji država

separat Malih stranica informatora br. 5429 od 18. ožujka 2006.

Opseg: 
16 str.
Format: 
21 x 28 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
03650001
Cijena: 
40,00 kn

 

Predgovor

Autor piše o specifičnim pravnim situacijama u kojima je Republika Hrvatska preuzela odgovornost za štetu. Riječ je o odgovornosti države za djelovanje pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga u razdoblju Domovinskog rata od 17. kolovoza 1990. g. do 30. lipnja 1996. g., zatim zbog terorističkih akata i javnih demonstracija, te za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ. Odgovornost države za štetu u tim slučajevima regulirana je:
• Zakonom o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (Nar. nov., br. 117/03)
• Zakonom o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata (Nar. nov., br. 117/03) i
• Zakonom o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ (Nar. nov., br. 117/03).
Ti su propisi u cijelosti citirani u ovom članku, a autor je pojedine odredbe popratio napomenama, odnosno komentarima te pregledom sudske prakse.

Autor: Ivica Crnić dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba