OBVEZNO PRAVO - POSEBNI DIO II.

Izvanugovorni obvezni odnosi

NOVO

Zagreb, 2015.35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela


Opseg: 
284 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Cijena: 
260,00 kn

PREDGOVOR

Istražujući hrvatsku literaturu  o obveznom pravu, prije desetak godina, uvidjeli smo postojanje potrebe  – čak nužde – za izdavanjem sustavnog i podrob- nijeg prikaza obveznog prava, koji bi studentima  prava omogućio kvalitetnije razumijevanje i lakšu pripremu  ispita, a zainteresiranim kolegama praktičarima upotpunio  njihove poglede, prikazao relevantniju sudsku praksu i dao putokaze u rješavanju svakodnevnih pitanja.

Logičan redoslijed podrazumijevao je da se prvo prikažu opći dio građanskog prava i opći dio obveznog prava, te je 2009. objavljena prva knjiga: »Obvezno pra- vo – opći dio«. Nakon toga je 2012. uslijedilo »Obvezno pravo – posebni dio I.«, u kojem su prikazani pojedini ugovori općeg obveznog prava, tj. ugovori koji ne pripadaju posebnim pravnim područjima, kao što su turističko i bankarsko pravo.

Objavom knjige »Obvezno pravo – posebni dio II. – izvanugovorne obveze« – zaokružuje se cjelina i završava rad započet prije desetak godina. Redaktor – koji je pisanjem i poticanjem  drugih autora  sudjelovao u stvaranju svih triju knjiga – iznimno je sretan što je tako mogao pridonijeti  da literatura,  nužna za studij obveznog prava, bude bogatija i zahvaljuje entuzijastima koji su pišući, i na druge načine, sudjelovali u radu. Posebno je sretan zato što su knjige objavljene usprkos društvenoj  klimi i politici, koje se sigurno  mogu ocijeniti ne samo kao krajnje nepoticajne za ozbiljan, sustavan i dugoročan rad, nego i kao čimbenici koji takav rad sprječavaju. Također, veseli ga činjenica što je u radu sudjelovalo više autora specijaliziranih za pojedine djelove obveznog prava, posebno s Pravnog fakulteta u Rijeci, koji je i njegova matična ustanova.

Nadamo se da će u budućnosti  biti promijenjena  vladajuća praksa u kojoj sa- mo vlastiti udžbenici mogu biti preporučeni  kao literatura, te da Obvezno pravo I. – III. neće koristiti samo Katedra za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci.

Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača autorica je sljedećih dijelova: poslovod- stva bez naloga, pretpostavke izvanugovorne odgovornosti za štetu – osim isključenja protupravnosti i krivnje počinitelja – obveza popravljanja štete – osim uvod i više štetnika kao dužnici – i stjecanje bez osnove. Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper autor je sljedećih dijelova: uvoda – osim usklađivanja pravila za izvanugovorne obveze u pravu EU – uvod u izvanugovornu  odgovornost  za štetu,  isključenje protupravnosti, krivnja počinitelja, sažetak glavnih razlika između odgovornosti prema  kriteriju krivnje i kriteriju uzročnosti,  obveza popravljanja štete – uvod i više štetnika kao dužnici. Doc. dr. sc. Loris Belanić autor je sljedećih dijelova: usklađivanja pravila za izvanugovorne obveze u pravu EU i slučajevi odgovornosti za štetu bez krivnje.

Onima koji će sudjelovati u 2. i idućim izdanjima – za koja se nadamo da će slijediti – želimo da napišu i objave tekstove koji su kvalitetniji od tekstova objav- ljenih u Obveznom pravu I. – III.

Redaktor

prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Autori: doc. dr. sc Maja Bukovac Puvača, docentica na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper; Loris Belanić dipl. iur., znanstveni suradnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci