Obvezno pravo - Posebni dio I.

POSEBNI DIO I. Pojedini ugovori

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2012. 

35% popusta za kupnju sva tri dijela
20% popusta za kupnju općeg i posebnog dijela

Opseg: 
796 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
tvrdi
Šifra: 
05090001
Cijena: 
556,50 kn

PREDGOVOR

Godine 2009. izašla je knjiga »Obvezno pravo – opći dio« s nakanom da se sustavno izlaganje obveznog prava time ne završi, nego započne. »Obvezno pravo – posebni dio I.« prikazuje i obrađuje pojedine tipove imenovanih ugovora, uređenih Zakonom o obveznim odnosima, na isti način kao što su instituti općeg dijela obveznog prava prikazani i obrađeni u knjizi »Obvezno pravo – opći dio«. To znači da su pojedini ugovori prikazani i raščlanjeni prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, domaćoj i poredbenoj literaturi i više stotina domaćih sudskih odluka, u mjeri u kojoj su literatura i sudska praksa bili dostupni autorima. Odredbe Zakona o obveznim odnosima uspoređene su s odredbama odgovarajućih propisa zemalja europskoga kontinentalnog pravnog kruga i s odredbama Nacrta zajedničkog referentnog okvira za građansko pravo u Europskoj uniji, koji bi mogao značajno utjecati na razvitak obveznog prava u budućnosti. Turistički i bankovni ugovori nisu obuhvaćeni knjigom jer pripadaju posebnim pravnim područjima. Knjiga ima višestruku svrhu. Namijenjena je studentima pravnih fakulteta, kojima će za pripremu ispita na diplomskom studiju biti dostatan tekst otisnut krupnijim slogom. Sucima, odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i drugim kolegama koji rade u pravnoj praksi, nije namijenjen samo taj tekst, nego i tekst otisnut sitnijim slogom koji sadržava poglavito stajališta sudske prakse, pravne literature i autorske prikaze i raščlambe otvorenih pitanja. Vjerujemo da će i kolege znanstvenici u knjizi moći pronaći podloge i nadahnuće za znanstvenu obradu pojedinih pitanja. Razumije se da su za objavu knjige najzaslužniji autori koji su neobično skrom no pristupili projektu i u pisanje uložili ne samo svoje vrijeme nego i desetljećima stjecano i akumulirano znanje i iskustvo. Zaslužan je i nakladnik, i to posebno zbog vremena u kojem izdavanje svake knjige predstavlja ozbiljan poslovni rizik, ponajviše u odnosu na gospodarski položaj zainteresiranih kupaca. Popisu zaslužnih – osim u knjizi vidljivih poticajnih i dobronamjernih recenzenata prof. dr. sc. Igora Glihe i prof. dr. sc. Siniše Petrovića i drugih sudionika – treba dodati i osobu koja u knjizi nije vidljiva. To je Ivan Tot, asistent na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji je u značajnoj mjeri redaktoru olakšao njegov posao. Knjigu predajemo javnosti sa željom da pridonese vrsnoći studija prava i razvitku pravne prakse.

Redaktor prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Autori: prof. dr. sc. Vilim Gorenc; doc. dr. sc., izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu; mr. sc. Hrvoje Momčinović; prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper; Loris Belanić dipl. iur., znanstveni suradnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; dr. sc. Branko Vukmir, posebni savjetnik UNCTAD-a u Hrvatskoj