Obiteljski zakon II. izdanje

(Nar. nov., br. 103/15)

  • tekst Obiteljskog zakona
  • pojmovno kazalo
NOVO
 
Opseg: 
112 str.
Format: 
21 x 29 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
06060001
Cijena: 
75,00 kn

PREDGOVOR

Novi Obiteljski zakon donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 18. rujna 2015., a objavljen je u Narodnim novinama, broj 103 od 28. rujna 2015. Zakon je stupio na snagu 1. studenoga 2015. Radi se o propisu koji je u sadržajnom smislu, osim u učinjenim manjim novinama, gotovo identičan Obiteljskom zakonu iz 2014. godine (Nar. nov., br. 75/14 i 5/15), koji je prestao važiti početkom primjene Obiteljskog zakona iz 2015. godine. Budući da se radi o iznimno opsežnom Zakonu, koji ima čak 562 članka, u ovom izdanju, osim njegovog teksta, priredili smo i pojmovno kazalo radi lakšeg služenja i snalaženja u Zakonu.

Uredništvo