Novine u radnopravnim odnosima 2013.

  • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
  • o Nacrtu prijedloga novog Zakona o radu
  • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
218 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05370001
Cijena: 
200,00 kn

PREDGOVOR

Hrvatski sabor je, radi usklađenja hrvatskih propisa s propisima Europske unije, na svojoj 8. sjednici, 14. lipnja 2013., donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13). Donesene izmjene i dopune, premda manjeg opsega, većinom predstavljaju korisna poboljšanja, do sada važećeg Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12), primjerice u dijelu koji se odnosi na kolektivni višak radnika, kao i u odnosu na odredbe o radnom vremenu te agenciji za privremeno zapošljavanje. U dijelu koji se odnosi na rad na određeno vrijeme, pokazat će se kako će novo uređenje djelovati u praksi, s tim da opravdanost same intencije (sprječavanje zloporaba, odnosno sklapanja većeg broja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme) nije sporna. Nakon intervencije Vlade Republike Hrvatske amandmanom u Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, pokazat će se kakva će biti primjena odredaba vezanih uz probni rad. Radi nužnosti usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području radnih odnosa s europskim, a u svrhu sprječavanja zloporaba u zapošljavanja sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13) unio je određene izmjene u režim sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Naime, od sada će poslodavci biti obvezatni pri zaključivanju svakog sljedećeg uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme, u tom ugovoru, odnosno pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, navesti objektivne razloge kojima opravdavaju novo zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Pritom se postojanje objektivnih razloga kao i ograničenje ukupnog trajanja ugovora o radu na određeno vrijeme na tri godine veže samo uz uzastopne ugovore o radu na određeno vrijeme, ali ne i uz prvi ugovor o radu na određeno vrijeme. Unatoč donesenoj noveli Zakona o radu u 2013., planovi za izmjenu radnog zakonodavstva nisu time okončani. Već prilikom donošenja spomenutih izmjena i dopuna, kao i prije, isticalo se da se radi o izmjenama koje su usuglašene između socijalnih partnera, dok će se u budućem razdoblju pristupiti daljnjim izmjenama, odnosno donošenju novog, cjelovitog Zakona, tako da je resorno Ministarstvo pripremilo Nacrt prijedloga Zakona o radu, koji je upućen u javnu raspravu i kojim se planira uvesti brojne novine u regulirativu radnih odnosa. Konačno, u knjizi pišemo i o odnosu novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13), odnosno općenito o propisima o radnim odnosima, s odredbama novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13) te posebno apostrofiramo novine koje donosi novi opći propis o obveznom zdravstvenom osiguranju, posebice u svezi s privremenom nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad i naknadom plaće. Na kraju knjige nalazi se redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), kojeg smo priredili radi lakšeg služenja Zakonom u praktičnoj primjeni.

UREDNIŠTVO

Autori: Ljubica Đukanović dipl. iur., pomoćnica ravnatelja Stomatološke poliklinike, Zagreb; Domagoj Franjo Frntić dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu; mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu