Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu

  • novine u radnopravnom zakonodavstvu
  • o Prijedlogu novog Zakona o radu
  • o novom Zakonu o mirovinskom osiguranju
  • novine u obveznom zdravstvenom osiguranju i naknada plaće
  • izbori za radnička vijeća
  • tekstovi zakona
     

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2014.

Opseg: 
256 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05470001
Cijena: 
270,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

U Republici Hrvatskoj u tijeku je reformiranje radnog, mirovinskog i zdravstvenog zakonodavstva. U 2013. godini donesen je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13) i novi Zakon i mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13) i neki drugi zakoni iz tog područja. U sklopu reforme radnog zakonodavstva u postupku donošenja su novi Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu te drugi propisi iz tog područja. Radovima u knjizi daju se prikazi i analiziraju se odredbe tih Zakona te prijedlozi novih zakona s područja radnog i socijalnog zakonodavstva. Tako se u radu: »Novine u radnim odnosima« prema Prijedlogu Zakona o radu iz 2014.« iznose ocjene postojećeg stanja te su predstavljena osnovna pitanja koja treba urediti novim Zakonom o radu uz pregled očekivanih posljedica njegovog donošenja.

Na isti način obrađuje se i Prijedlog Zakona o zaštiti na radu. U radu »Redoviti izbori za radničko vijeće« se analizira postupak redovitih izbora za radnička vijeća. Posebna pozornost dana je sudskoj praksi te je prikazan sudski postupak povodom zahtjeva za poništenjem redovitih izbora za radničko vijeće. Valja napomenuti da je članak vrlo aktualan s obzirom na to da se ove godine održavaju sedmi redoviti izbori za radnička vijeća. Osim temeljem ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme kojim se zasniva radni odnos rad za poslodavca moguć je i izvan radnog odnosa temeljem drugih ugovora. Ponajprije se to odnosi na ugovor o djelu. U radu »Sklapanje ugovora o radu i rad za poslodavca temeljem drugih oblika rada« pišemo o svim tim oblicima rada uz navođenje, na odgovarajućim mjestima sudske prakse. Ujedno se daju nužne informacije vezane za sklapanje ugovora o radu prema Prijedlogu Zakona o radu koji je u saborskoj proceduri. Novi Zakon o mirovinskom osiguranju stupio je na snagu 1. siječnja 2014.

Njime je zamijenjen Zakon o mirovinskom osiguranju iz 1998. Novi Zakon u velikom dijelu preuzeo je odredbe dosadašnjeg, ali donosi i određene novosti glede prava iz mirovinskog osiguranja i uvjeta za njihovo ostvarivanje i korištenje, kao i provedbe tog osiguranja uopće. U radu »Novine u mirovinskom osiguranju« razmatramo novosti koje on sadržava i to ponajprije one koje se odnose na promjene u području prijave na osiguranje i osiguranika, mirovina njihovom ostvarenju i korištenju te promjene u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

Odredbe novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te odredbe Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja predmet su razmatranja u radu »Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i naknada plaće«. Obrađuju se mogućnosti i osnove ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje te osobito pravo na naknadu plaće i postupak za ostvarivanje tog prava. Prikazi, komentari, obrazloženja i nužna objašnjenja odredaba razmatranih Zakona i Prijedloga zakona, omogućit će, vjerujemo, potpuno i pravovremeno informiranje o novim propisima te otkloniti dvojbe koje bi se mogle javiti i time olakšati rad i postupanje u praksi. Uz autorske stručne radove knjiga sadržava tekst Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine.

UREDNIŠTVO

Autori: Ljubica Đukanović dipl. iur., pomoćnica ravnatelja Stomatološke poliklinike, Zagreb; Domagoj Franjo Frntić dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu; mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu; Darko Milković dipl. iur., sudac Županijskoga suda u Zagrebu; mr. sc. Mihovil Rismondo, izvršni koordinator u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (Zagreb) i član Komiteta eksperata za socijalnu sigurnost Vijeća Europe