Novine u postupku javne nabave i nova iskustva

  • Program usavršavanja
    • propisi i praksa
    • primjeri 
    • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o javnoj nabavi

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 3/2013.

Opseg: 
376 str.
Format: 
17x24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05400001
Cijena: 
200,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7, Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Knjiga sadržava autorske radove i prezentacije u kojima je obrađeno više tema iz područja javne nabave. Tako su obrađena moguća jamstva koja naručitelj može tražiti u postupku javne nabave, praksa Europskog suda u području javne nabave, novine u svezi s objašnjenjem i izmjenom dokumentacije te ovlasti naručitelja glede uklanjanja pogrešaka, nedostataka, nejasnoća u dokumentima i ponudi. U knjizi je, osim tih tema, obrađeno i sprječavanje korupcije i zaštita tržišnog natjecanja u postupku javne nabave, te bagatelna nabava. Dane su i dostupne informacije o Noveli Zakona o javnoj nabavi koja je u vrijeme tiskanja knjige u postupku donošenja. Također je dano više odluka Europskog suda, odluka domaćih tijela vezanih uz javnu nabavu te odgovarajućih priloga koji sadržavaju primjer internih akata naručitelja, kao i primjer prikaza postupaka bagatelne nabave. Prikazi, komentari, prezentacije, obrazloženja i pojašnjenja u autorskim radovima služe, prije svega, za olakšavanje provođenja postupka javne nabave, otklanjanje nedoumica koje se u praksi mogu javiti te tako pomažu u pravilnoj primjeni propisa o javnoj nabavi.

Uredništvo

Autori: Miljenko Cvitanović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Vesna Jurasović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač; Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač