Novi propisi o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika

Opseg: 
16 str.
Format: 
21x29 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05630001
Cijena: 
40,00 kn

U ovom radu autor daje prikaz novih odredaba o otkazu ugovora o radu i sudskoj zaštiti individualnih prava radnika, koje proizlaze iz novog Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14). Riječ je o pravnoj materiji koja izaziva najviše sporova i u kojoj je sudska praksa onaj svjetionik koji pokazuje kako neku zakonsku odredbu valja tumačiti.

Zato svako zadiranje u tu pravnu materiju, tj. izmjene i dopune, otvaraju vrata različitoj primjeni i tumačenju, što upravo djeluje na ostvarenje bitnih prava i obveza kako radnika tako i poslodavca.

Autor u radu upućuje i na sudsku praksu, te na stajališta doktrine koji su nastali na temelju prije važećih Zakona o radu, ako ih smatra aktualnim i u primjeni novog Zakona o radu.

Autor: Ivica Crnić dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba