Novela Zakona o trgovačkim društvima iz 2007.

• Nar. nov., br. 107/07

Opseg: 
96 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
0407001
Cijena: 
210,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

Predgovor

Novelom Zakona o trgovačkim društvima iz 2007. Republika Hrvatska uskladila je taj zakon s europskom pravnom stečevinom u mjeri u kojoj su s njom usklađeni odgovarajući zakoni onih država članica Unije koje su ispunile svoje obveze da u propisanim rokovima u svoja nacionalna zakonodavstva unesu rješenja što ih sadrže odgovarajuće smjernice Unije. To ne znači da je Zakon u potpunosti usklađen sa sadašnjom europskom pravnom stečevinom, jer je u vrijeme njegova donošenja donesena nova smjernica iz tog područja s kojom još nijedna država članica nije uskladila svoje zakonodavstvo. Rok za usklađenje s tim sekundarnim izvorom europskog prava, naime, još teče. Valja očekivati i daljnje sekundarne izvore europskog prava društava s kojima će se, redom kako budu donošeni, usklađivati i naše pravo.
Republika Hrvatska tim zakonodavnim zahvatom nije u cijelosti uskladila svoje pravo društava s odgovarajućim europskim pravom, nego samo onaj njegov dio koji se u hrvatskom pravnom sustavu uređuje tim zakonom. Ostaje da se učine manji zahvati u Zakonu o sudskom registru te da se izmijeni ili donese novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar i s europskim pravom usklade propisi na području računovodstva i revizije jer se oni u nas uređuju posebnim zakonima. Tek nakon toga moći će se smatrati da je hrvatsko pravo društava potpuno usklađeno s europskom pravnom stečevinom.
Izmjene Zakona iz 2007. nisu kozmetičke naravi, iako je jedan njihov dio i takav. U Zakon su unesene značajne novine koje zaslužuju da ih se približi čitateljima. Kako bi se čitateljima olakšalo snalaženje u novim rješenjima, napose iznošenjem razloga zbog kojih su unesena u Zakon, u ovoj se knjizi prikazuju povezano s ostalim odredbama Zakona tako da im budu lako razumljiva. Riječ je o prvoj obradi izmjena i dopuna Zakona, anjezin je cilj upravo iznesen. Dublje analize ostavljene su za kasnije.
Iz sadržaja knjige vidi se da su izmjene Zakona obrađene redoslijedom kako su nova ili izmijenjena pravna rješenja unesena u Zakon. Radi lakšeg snalaženja knjiga je podijeljena na odgovarajuće naslove i podnaslove zbog kojih nema potrebe za izradom stvarnog kazala. S obzirom na njezin opseg, tu ulogu imaju naslovi navedeni u sadržaju. Iz sadržaja se vidi i tko je autor svakog pojedinog dijela knjige.
Autori ovu knjigu predaju čitateljima s nadom da će im pomoći kao orijentir pri čitanju izmjena i dopuna Zakona. Ona bi im trebala omogućiti potreban pregled onoga što je izmijenjeno i dopunjeno i lakše razumijevanje uvedenih novina. Ako se to postigne, bit će ispunjen i cilj njezina objavljivanja.
Uredništvo

Autori: akademik Jakša Barbić; dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Hrvoje Markovinović, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu