Novela Zakona o radu – 2013.

  • novine u radnim odnosima nakon novele Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13)
  • godišnji odmori
  • redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

Sadržaj u PDF formatu

Zagreb, 2013.

Opseg: 
202 str.
Format: 
17 x 24 cm
Uvez: 
meki
Šifra: 
05340001
Cijena: 
200,00 kn
Cijena s popustom: 
99,00kn

PREDGOVOR

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju podrazumijevao je nužnost usklađenja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Odnosilo se to i na propise iz područja radnih odnosa. Tako je, radi usklađenja propisa, Hrvatski sabor na svojoj 8. sjednici, 14. lipnja 2013., donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13). Donesene izmjene i dopune, čiji pregled dajemo u prvom radu u knjizi, premda manjeg opsega, većinom predstavljaju korisna poboljšanja, do sada važećeg Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12), primjerice u dijelu koji se odnosi na kolektivni višak radnika, kao i u odnosu na odredbe o radnom vremenu te agenciji za privremeno zapošljavanje. U dijelu koji se odnosi na rad na određeno vrijeme, ostaje vidjeti kako će novo uređenje djelovati u praksi, s tim da opravdanost same intencije (sprječavanje zloporaba, odnosno sklapanja većeg broja uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme) nije sporna. Nakon intervencije Vlade Republike Hrvatske amandmanom u Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, ostaje vidjeti kakva će biti primjena odredaba vezanih uz probni rad. U drugom radu u knjizi daje se prikaz novina u Zakonu o radu koje se odnose na europska radnička vijeća, a koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13). Radi nužnosti usklađivanja hrvatskog zakonodavstva u području radnih odnosa s europskim, a u svrhu sprječavanja zloporaba u zapošljavanja sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Nar. nov., br. 73/13) unio je određene izmjene u režim sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, o čemu pišemo u trećem radu u knjizi. U posljednjem radu u knjizi analiziramo dvije odvojene cjeline – jedna je radna knjižica i postupanje s njom nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. srpnja 2013., a druga cjelina su odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) koje se odnose na institut godišnjeg odmora, a koje su danas važeće. Na kraju knjige nalazi se redakcijski pročišćeni tekst Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), kojeg smo priredili radi lakšeg služenja Zakonom u praktičnoj primjeni.

UREDNIŠTVO

Autori: Domagoj Franjo Frntić dipl. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu; mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu